Styret for 2016

Verv   Navn   Telefon   Epost
Leder   Andrew Bolseth   918 76 946   andrew@bolseth.com
Kasserer/regnskap   Kenneth Ytterbø   920 14 988   kenneth.ytterbo@thoneiendom.no
Baneansvarlig   Abbas Esrafilzadeh   988 33 386   aesr@hotmail.no
Baneansvarlig   Arnes Blazevic   951 23 489   arnes055@hotmail.com
Styremedlem   Per Thue Kristensen   412 16 696   perthue@gmail.com
Styremedlem   Thomas Lahnthaler  481 58 523   thomas.lahnthaler@gmx.at