Æresmedlemmer

Også i Haugerud IF har man medlemmer som gjør en ekstra innsats.

Stort sett finnes kun et par slike i hver klubb.
Du kjenner typen: Er alltid tilstede, trår til ekstra også uten om ‘sine’ oppgaver.

Alltid positive og sier sjelden nei når du trenger hjelp i en eller annen form.

I Haugerud IF har vi mange slike!
Klubben retter en stor takk til alle våre æresmedlemmer. 

Våre æresmedlemmer er:

Tore Granerud
Gerda Torvildsen
Jan Erik Larsen
Per Kristian Løken
Olay Eriksrud
Torvild Torvildsen
Knut Marring
Sidsel Karlsson
Erling Heen
Rolf Erik Eriksen
Laila Masterud
Roy Yssen
Karl M. Hellnes
Harald Hagen
Tore Stenslie
Bjørn Sørum
Tove Stenslie
Knut Sælid
Hege Ramnæs