Anlegg og utstyr

Klubben disponerer Haugerudhallen og Haugerud idrettspark gjennom driftsavtaler med Bymiljøetaten Oslo Kommune. Driftsavtalene gjelder for fem år av gangen. Avtalen om hallen gjelder for øyeblikket frem til og med 2019.

Haugerudbanen

Haugerudbanen (kunstgressbanen og området rundt) driftes av fotballstyret, et ansvar som omfatter søppelrydding, vedlikehold av mål, vakthold og fordeling av treningstid. Bymiljøetaten har ansvar for større vedlikehold på og rundt banen, inkl. slådding og rensing av matta med visse mellomrom. Banen ble i 2017 oppgradert med nye innbytterbokser og ny kiosk.

Enkelte år er det også vinteråpent på kunstgressbanen. Da tegner fotballstyret en separat kontrakt med Bymiljøetaten, der Haugerud IF overtar alt ansvar for og alle kostnader ved drift, inkludert å reparere skader som måtte oppstå pga. for eksempel snørydding. Det er befaring på banen før og etter kontraktsperioden, som normalt starter 1. november og avsluttes ved utgangen av mars året etter.

De siste vintrene har Haugerud Fotball hatt et samarbeid med Furuset Fotball, Lindeberg SK m.fl. om vinteråpen bane, som har betydd at kostnadene ved snørydding har blitt fordelt på flere klubber.

Haugerudhallen

Drift og vakthold i Haugerudhallen gjøres av frivillige i klubben, hovedsakelig fra gruppene Håndball, Innebandy og Badminton. Klubben mottar et driftsbidrag fra kommunen for å drifte hall

en. Det er innført nye og strengere brannrutiner, sikkerhetsrutiner osv. Alle som skal ha ansvar for vakthold, må gjennom et kurs på en time, der hele hallen blir gjennomgått.

I kjelleren på hallen er det et trimrom som nå brukes hovedsakelig til capoeira og dans. Fordeling av tider i hallen gjøres av Oslo idrettskrets, mens klubben fordeler bruken av trimrommet.

Styring av trenings- og kamptider i både hall, trimrom og på kunstgressbanen styres gjennom Google-kalendere som bare ansvarlige personer i gruppene har tilgang til.

Tennisbanene
Tennisbanene er det tennisstyret som har ansvaret for, både de to grusbanene og hardcourt-banen. Det er i 2017 foretatt rens av hardcourt-banen. Det er dugnader på banene en til to ganger i året, samt at det innimellom blir leid inn firma som foretar oppgraderinger spesielt av grusbanene.

Cricketbanene

Cricketbanene er driftet av cricketgruppa. De har fått finansiert og montert nye nett etter at første generasjons nett ble utslitt pga. opp- og nedmontering hvert halvår. Nå er nettene flyttet slik at de kan stå oppmontert hele året.

Annet

På asfalten mellom tennisbanen og ballbingen blir det lagt skøyteis om vintrene, i den grad været tillater det. FAU ved Trosterud skole har ansvaret for islegging. Haugerud IF kjøpte sommeren 2019 en ATV med brøyteutstyr som skal kunne brukes til snørydding på skøytebanene både på Haugerud og ved Lutvann skole.

Haugerud IF får leie gymsaler ved Haukåsen, Lutvann og Hellerud skoler til trening og aktivitet for gruppene. I tillegg bruker trimgruppa svømmehallen ved Haukåsen skole til barnetrimmen på mandager.