Barne- og ungdomsidrett

Haugerud IF er bygget opp av undergrupper som selvstendig jobber for å skape et best mulig tilbud til barn og unge. HIF er en breddeklubb som prioriterer tilbud til barn og unge, som ledd i utvikling av de unge og som bidrag til det forebyggende arbeidet som skoler, bydel, politi og frivillige foreninger står sammen om. Felles for alle undergrupper er at de har klubbens verdigrunnlag som utgangspunkt i all aktivitet.

Barneidrett

Alle som har ansvar for barn eller er trenere for barn, skal kjenne til idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett. All aktivitet for barn skal legges opp slik at klubben følger intensjonene i retningslinjene og bestemmelsene. Det innebærer at
aktiviteten skjer på barnas premisser

 •      Barna har det trygt
 •      Barna har venner og trives
 •      Barna opplever mestring
 •      Barna får påvirke egen aktivitet
 •      Barna kan velge om og hvor mye de vil konkurrere

Du kan finne idrettens barnerettigheter her

Du kan finne bestemmelser om barneidrett her

Her er en kort film som forklarer bestemmelsene om barneidrett.

Og her er en film om idrettens barnerettigheter.

I Haugerud IF er det styreleder Dag Endal som er valgt som barneidrettsansvarlig.

Ungdomsidrett

Alle som er trenere for ungdom i Haugerud IF, skal kjenne til retningslinjene for ungdomsidrett. Klubben og trenerne skal sørge for

 •      At ungdom kan bli så gode som de selv vil
 •      Å legge til rette både for dem som vil konkurrere, og dem som ikke ønsker å konkurrere
 •      At ungdom får være med på å bestemme over egen aktivitet
 •      At ungdom får bidra med det de kan
 •      At ungdom får utdanning eller kurs for å utvikle seg
 •      At treningsavgiften er overkommelig for ungdom

Retningslinjer for ungdomsidrett finner du her

Monir Rfifi, medlem i HIFs hovedstyre, er valgt som ungdomskontakt i klubben.