Barnetrimmen: Viktig informasjon til foresatte

Idrettslek og bading på mandagene er en aktivitet som har pågått flere tiår og engasjert tusenvis av barn på Haugerud og Trosterud. Det er en foreldredrevet aktivitet, ledet av et lite trimstyre av foreldre og i regi av Haugerud IF.

For at tilbudet skal fungere best mulig, er det viktig at foresatte får informasjonen nedenfor. Vi ønsker at mandagstrimmen for barn skal være et trygt sted for barna, et hyggelig sted for både barn og voksne og et sted for både sosial læring og bevegelsestrening.

Alle må være registrert

Alle som skal delta på mandagstrimmen for barn, må være registrerte medlemmer i Haugerud IF Trimgruppa og ha betalt medlemskontingent og halvårsavgift. Vi må ha oversikt over hvem som er med, og det er halvårsavgiftene som gjør at vi har råd til leie av basseng, instruktører og svømmelærere i perioder. Dessuten er alle registrerte deltakere dekket av Norges Idrettsforbunds barneidrettsforsikring.

Opprop og oppmøtelister

Det føres oppmøtelister hver gang. Instruktørene har opprop ved starten av hvert parti. Dette gjør også at alle barna blir «sett» og hørt ved starten. Instruktørene blir også kjent med navn på barna på denne måten.

Hvis man møter opp uten å ha registrert seg på forhånd, vil man få et innmeldingsskjema av instruktøren som man må ha fylt inn før man møter opp neste gang.

Foresatte – ute eller inne?

Det er instruktørene som avgjør om foreldrene skal vente ute eller være med inne i gymsalen. Som oftest er det begge deler; først vente ute og siden være med inne, bl.a. for å hjelpe til med den populære hinderløypa som krever flere voksne medhjelpere. Denne organisering gjør at barna både får prøve seg uten foreldre og å få «vise seg fram» for mamma og pappa. For de voksne håper vi det er en glede å få oppleve eget barn i fysisk aktivitet, gjerne sammen med venner.

Nye voksne venner?

Alle som har hatt barn på mandagstrimmen, har tilbrakt noen timer «på gangen». Bruk gjerne disse minuttene hver gang til å bli kjent med andre foresatte. Dette kan dere få mye nytte og glede av i årene som kommer. Kanskje er dette foreldre som dere vil møte igjen i barnehagen, på skolen, på foreldremøter, i idretten både ti og tolv år framover. Å kjenne foresatte til egne barns venner, er en veldig viktig ressurs.

Foresatte har ansvaret i bassenget

Før barna blir med videre til bading i bassenget, skal en foresatt signere på at vedkommende tar ansvar for barnet. Dette skriver man også under på når barnet blir meldt på barnetrimmen.

Tilbudet er som sagt foreldredrevet, og i bassenget har hver foresatt det fulle ansvar for sitt eget barn, akkurat som når vi går på stranda eller Tøyenbadet for å bade sammen med barna våre.

Man må trimme for å bade

Det er bare de som er registrert og som deltar på idrettsleken i gymsalen først, som kan bli med videre til bading i bassenget. Det er vanligvis fulle partier i gymsalen og mange som vil i bassenget, så det er ikke anledning til å møte opp bare for å bade.

De som melder seg på og ikke betaler eller ikke møter opp, blir strøket. Det er vanligvis flere barn som venter på plass, og da prioriterer vi disse.