Basketrådet

Basketaktiviteten er nå opprettet som en egen undergruppe under Haugerud IF og har fått et basketråd som skal styre og utvikle baskettilbudet. Her presenterer vi dem som sitter i basketrådet.

Dag Endal

Leder for basketrådet
Har vært med fra den spede basketstarten i 2018 og bidratt med organisering og økonomistyring. Er også leder for hele Haugerud IF og har vært leder for Fotballgruppa fra 2007 til 2019. Dag har ansvar for ledelse og organisering av basketrådet og utvikling av klubben.

 

Gunn-Ågot Tek-Karlsrud

Ansvarlig for lagledere og seriespill
Basket “mamma”. Var med og startet opp basket på Haugerud i 2018 med 1 lag. Gunn er kontaktperson mot NBBF, har ansvar for veiledning av lagledere, samt innmelding og oppfølging av seriespill.

 

Joakim Stensen

Materialforvalter og lagkontakt for Gutter 04-05-06
Basketpappa, er også medhjelper i sekretariatet når vi har hjemmekamper. Joakim skal sørge for at lagene og trenerne har utstyret de trenger; baller, drakter osv.

 

 

Asmund Mäkinen

Økonomi- og Easybasketansvarlig.
Har 2 gutter hvor av den ene spiller basketball på Haugerud IF. Startet som lagkontakt høsten 2020 for Gutter 10-13 og har selv spilt basket selv i sine yngre dager.

Loubna
Medlemsadministrasjon

Linda Larsen

Sekretariatsansvarlig og lagleder for G17.
Har en sønn som var blant de første spillerene i Haugerud IF Basket. Har sittet i sekretariatet på våre hjemmekamper og vært lagleder siden oppstarten i 2019.

Jone Hjorteland

Informasjonsansvarlig
Har ansvar for informasjon på nettsiden. Studerer idrett ved Norges Idrettshøgskole og nytt tilskudd til basketrådet.