Cricket anleggsarbeid fase 1 er ferdigstilt

Anleggsarbeid fase 1

 • Montering av ballfangernett
  • Graving
  • Montering av fundament
  • Montering av stolper
  • Asfaltering
  • Montering av nettet
 • Utlegging av teppe
  • Utlegging av demping i pitch 1 (Bane 1)
  • Utlegging av teppe i pitch 1 (Bane 1)

Cricket anlegget er foreløpig klar til bruk. I gangsetting av fase 2 starter om ca 1-2 uker pga vareleveranse.