Cricketmedlem i HIF

Årskontingent:

Alle medlemmer som ønsker å trene med Haugerud IFs cricketgruppe må også betale årskontingent til foreningen. Kontingenten følger kalenderåret og er på kr. 300,-. Giro sendes ut til separat til medlemmene og skal betales sammen med treningsavgiften.