Dette er Haugerud sjakkforening – barne- og ungdomslag

Haugerud sjakkforening er et tilbud til barn, ungdom og voksne som vil lære å spille sjakk og konkurrere i sjakk. Allerede på stifelsesmøtet 13. januar 2015 fikk vi over 20 medlemmer. Nå er vi i full gang med regelmessig aktivitet og tar gjerne i mot flere medlemmer.

 

Bilde fra sjakkinvitasjonen 600p.jpgVi har satt opp en aktivitetsplan for hele våren 2015, med en blanding av klubbkvelder med kurs og spill og turneringer i egen regi og hos andre klubber. Alle aktivitetene våre blir holdt på Haugerud skole, ungdomsskolen som ligger like ved senteret og idrettshallen på Haugerud. Vi møtes på tirsdager.

Initiativet til sjakklubben på Haugerud ble tatt høsten 2014. Da møttes idéskaperen Mads Aanerud og representer fra Boost Haugerud (Thomas Dahl), Norges Sjakkforbund (Geir Nesheim) og Haugerud IF (Dag Endal) for å diskutere hvordan vi også kunne få en sjakkaktivitet i nærmiljøet. Trosterud og Haugerud skoler hadde meldt at mange av elevene var interessert i sjakk, og media var fulle av sjakkstoff i forbindelse med Magnus Carlsens store prestasjoner ute i verden.

På et informasjonsmøte i november møtte rundt 90 barn og voksne, og dette resulterte i sju kvelder med sjakkurs fram mot jul 2014, med ingen ringere enn Sjakkforbundets generalsekretær, Geir Nesheim, som instruktør. Nesheim viste et stort engasjement for sjakk her på Haugerud. – Jeg har allerede begynt å kalle dette for«Haugerudmodellen», sier Geir. – Haugerud IF viser hvordan et vanlig idrettslag kan hjelpe til med å starte sjakkaktiviteter, selv om sjakken ikke er medlem av Norges Idrettsforbund. Et spennende pilotprosjekt for oss i Norges Sjakkforbund! Derfor har jeg også valgt å bruke tid på å støtte den nye sjakklubben på Haugerud.

Mads Aanerud ble valgt som første leder i Haugerud sjakkforening på stiftelsesmøtet 13. januar. – Vi i styret for den nye sjakkklubben skal nå sørge for å få på plass det vi trenger for å drive klubben på en god måte. Det trengs medlemsregister, bankkonto, hjemmesider, Facebook-konto og mye mer. Med god organisering skal mange få et utviklende sjakktilbud her på Haugerud, lover en optimistisk Mads Aanerud.

Haugerud sjakkforening er raskt blitt en del av Haugerud Idrettsforening. Sjakken ble godkjent som ny undergruppe i klubben på et møte 27. januar. Det praktiske samarbeidet, som skal være til styrke for begge parter, blir regulert i en samarbeidsavtale. – Diskusjonen om sjakk er idrett eller ikke, bryr vi oss ikke om, sier Dag Endal, leder for Haugerud IF. – Det viktige er at sjakk er en positiv fritidsaktivitet og at en aktiv sjakklubb vil gjøre oppvekstmiljøet på Haugerud enda bedre, både for barn og foreledre. Sjakk er utviklende. En sjakkspiller lærer å konsentrere seg og å tenke strategisk. Nå håper jeg at flere i idrettslaget også kaaster seg over sjakkbrikkene. Flere av de unge fotballspillerne har allerede tatt utfordfringen, sier HIF-lederen.

Nå er planen at Haugerud sjakkforening skal søke om medlemskap i Ungdommens Sjakkforbund (USF) . Dette gir kontakt med andre som spiller sjakk i Oslo og i Norge, og det gir tilgang til offentlig støtte som barne- og ungdomsorganisasjoner får. En god begynnelse på samarbeidet med USF er at daglig leder i USF, Arne-Birger Lund, er instruktør for Haugerud-sjakken nå det første halvåret.

Bildet viser, fra venstre, Dag Endal, Mads Aanerud og Geir Nesheim.

Dag Mads og Geir med sjekk 600p.jpg