EasyBasket – for barn 6-11 år

EasyBasket er tilbudet som Haugerud Hawks og andre basketklubber har til de yngste spillerne, barn fra 6 år og opp til 11 år. Nedenfor kan du lese mer om hva EasyBasket er.

EasyBasket er en forenklet utgave av vanlig basketball, tilpasset ferdigheter og fysikk hos de yngste. Målet er at barna skal bli kjent med basketballen, lære seg de viktigste teknikkene og prøve seg på spill. I EasyBasket spilles kampene på tvers av en vanlig hall og mot kurver med lavere høyde.

Kampene er organisert som endags-turneringer der man spiller 3-4 kamper etter hverandre på samme dag. Lagene har fire spillere på banen, og kampene har seks perioder på fem minutter hver. Det er full rotasjon av spillere. Det vil si at man bytter på å spille slike at alle i troppen får være på banen like lenge. I løpet av en sesong (høst/vår) deltar man kanskje på et par EasyBasket-turneringer.

Foreldre må bidra

Haugerud Hawks er en foreldredrevet klubb, bygd på frivillig innsats fra voksne. Blant annet trenger alle l ag en eller to lagkontakter som er bindeledd mellom spillere, trenere og klubben. Lagkontaktene trenger ikke kunne noe om basket. Oppgaven består i å organisere rundt trening og kamper, ikke trene barna. Blant annet organisere reiser til turneringer og holde styr på navnelister på spillere. Om noen foreldre også er basket-kyndige, er det fint om trenerne får litt hjelp til å gjennomføre øvelser, ta seg av enkeltbarn osv. Snakk med trener om dette.

Her er lenke til Basketballforbundets temaside om EasyBasket.

Haugerud Hawks har to grupper med EasyBasket: For 6-8 år og for 9-11 år. Vi har valg å dele inn etter alder for at gruppene skal bli mest mulig homogene mht. fysikk og ferdigheter. Etter hvert kan det bli aktuelt å dele inn i egne jente- og guttegrupper.

Fra høsten 2023 trener begge gruppene i Haugerudhallen:

  • 6-8-åringene trener én dag i uka; kl. 17-18 på onsdager. Trenere Jon Kaltzakorta Utgård og Yasir Khader Adam
  • 9-11-åringene trener to ganger i uka; tirsdager kl. 18.30-19.30 og onsdager kl. 17-18. Trener: Janelyn Oliveros

Det er ikke mye utstyr barna trenger for å spille basket: Lett treningstøy, innesko og drikkeflaske med vann. Møt opp litt før trening starter slik at barna rekker å ta på seg sko og gjøre seg klare til oppstart. Foreldre og annen familie kan gjerne følge med på treningene fra tribunen, men helst ikke fra hallflaten. Da blir barna mer fokusert på foreldre enn nødvendig.

Når vi spiller kamper, får barna låne Hawks-drakter å spille med.

Hva koster det å være med på EasyBasket?

Vi prøver å holde kostnadene lavest mulig slik at alle som har lyst, skal ha råd til å være med. Om noen har betalingsproblemer av en eller annen grunn, kan man søke stipend fra klubben. Send en enkel e-post til dag.endal@gmail.com og skriv hvilket barn det gjelder.

I 2023 er dette hva det koster: Hvert år betaler men en medlemskontingent på 300 kroner. Den gjelder kalenderåret (dvs. 2023). I tillegg betaler man basketavgiften på 900 kroner, som gjelder for basketsesongen, dvs. fra høsten 2023 til sommeren 2024. Faktura kommer når man melder seg inn. Kontingentkrav blir vanligvis sendt ut i januar hvert år.

Barn som vil være med og trene EasyBasket, kan melde seg inn ved å klikke lenken her og fylle ut innmeldingsskjemaet.

I menyen til høyre kan man finne mer informasjon om ulike sider av Haugerud Hawks sin aktivitet.