En idrettsskade? Du kan få hjelp!

Idrettens skadetelefonen er en telefonbasert rådgivningstjeneste med spesialkompetanse på idrettsmedisin. Formålet er å ivareta idrettsutøvere på alle nivåer gjennom behandlingsløpet.

På telefon kan du få gode råd om skadeforebygging og hva man bør gjøre ved akutte skader. Skadetelefonen gir deg en stor trygghet. Nummeret er 02033.

Les mer om skader og erstatninger her.

Her kan du også melde skader som har oppstått og dra nytte av forsikringene som idrettsforbundet og særforbundene har for utøvere.

Åpningstider på telefonen er alle dager 0900 – 2100. Melding av skader skjer via internett og kan gjøres hele døgnet.