Filmen om Haugerud/Trosterud

På 82 sekunder får du høre hva som gjør Haugerud og Trosterud til et godt sted å bo. Og at du spiller en rolle for at det skal bli slik.