For foreldre

Til deg som er forelder eller foresatt i klubben

• Respekter idrettslagets arbeid. Det er frivillig å være medlem av idrettslaget, men er du med følger
du idrettslagets regler og streber etter å etterleve klubbens verdier om å skape mangfold, glede og
være et godt forbilde for ditt og andres barn.

• Engasjerte foreldre ønsker vi velkommen i Haugerud IF, men husk at det er barna som driver idrett
– ikke du.

• Trenerne i Haugerud IF er avgjørende for å kunne opprettholde aktivitetsnivået vårt. Respekter
treneren, hans/hennes arbeid og anerkjenn han/henne overfor barna dine. Husk at dette er frivillige
som gjør en enormt viktig jobb for barn og unge i nærmiljøet, inkludert ditt eget barn.

• Klubben ønsker barn og unge som har gode holdninger og verdier. Gå foran med et godt eksempel
og lær barna god folkeskikk.

• I idretten opplever man seiere og tap. Det er viktig å lære barna å tåle både medgang og motgang.

• Klubben ønsker et positivt idrettsmiljø. Motiver barna til å opptre positive på trening og i kamp.

• Klubben ønsker å opptre som en god representant for nærmiljøet vårt. Vis god sportsånd og vis
respekt for andre i klubben og for motstandere.

• I Haugerud IF jobber vi sammen for å oppnå det vi ønsker. Ved uenighet snakker vi med hverandre
– ikke om.

• Det viktigste av alt er at alle barn og unge trives og har det gøy!

Klubbens retningslinjer er i tråd med Olympiatoppens anbefalinger om hvordan være en god
idrettsforelder.
Lenke:
http://www.olympiatoppen.no/fagomraader/ungeutovere/fagstoff/media41142.media

Om du ønsker å laste ned retningslinjene på pdf, klikk her.