Forebygging av trakassering og overgrep

Alle som arbeider med lag, utøvere, treninger eller konkurranser i regi av Haugerud IF skal bidra til at ingen opplever overgrep og trakassering på klubbens aktiviteter eller i vårt miljø. Vi skal alle følge retningslinjene nedenfor, og klubben har laget egne rutiner for hva man skal gjøre om man opplever brudd på retningslinjene.

Styret i Haugerud Idrettsforening gjør retningslinjer, rutiner og en varslingsordning tilgjengelig på klubbens hjemmesider.

Seksuelle overgrep er brudd på Straffeloven (kap.26), og skal meldes til, og etterforskes av, politiet.

  1. Vi skal behandle alle med respekt og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller behandling som kan oppleves som krenkende, både i direkte møter med andre og i digitale kanaler.
  2. Unngå berøringer som kan oppleves som uønsket.
  3. Unngå alle former for verbal intimitet som kan oppleves som seksuelt ladet.
  4. Unngå uttrykk, vitser og meninger som omhandler utøveres kjønn eller seksuelle orientering på en negativ måte.
  5. Vi vil tilstrebe å ha begge kjønn representert i støtteapparatet.
  6. Som ledere og voksne skal vi unngå unødvendig kontakt med utøvere i private rom uten at det er flere til stede eller det er avtalt med foresatte og styret. Med dette menes også kontakt på internett og sosiale medier som f.eks. Snapchat, Messenger, Instagram, TikTok, med mer.
  7. Vi skal alle vise respekt for utøveres, treneres og lederes privatliv.
  8. Som ledere skal vi unngå å etablere personlige og/eller intime relasjoner med andre i klubben. Dersom et gjensidig forhold likevel etableres, bør situasjonen tas opp og avklares åpent i miljøet.
  9. Det er ikke lov å tilby noe form for fordeler til utøvere i den hensikt å forlange eller forvente seksuelle tjenester i retur.
  10. Hvis man opplever uønskede hendelser og brudd på disse retningslinjene, er det lagt ut klubbens hjemmesider en forklaring av hvordan man skal følge opp.

Støtteapparatet (trenere, ledere, tillitsvalgte, funksjonærer, dommere, foreldre mfl.) skal bidra til at retningslinjene gjøres kjent og overholdes i klubben/idrettsmiljøet.

Her er et skjema du kan bruke om du vil rapportere en uønsket hendelse.

Her kan du laste ned Retningslinjer – Forebygging av trakassering og overgrep

Her er en forklaring av klubbens interne beredskap for å håndtere uønskede hendelser.