Forsikringer

Alle barn som er medlemmer av klubber tilsluttet Norges Idrettsforbund, er forsikret gjennom NIFs kollektive barneidrettsforsikring fram til den datoen de fyller 13 år. «Være medlem av» betyr i denne sammenhengen at man skal stå i medlemslista og ha betalt medlemskontingenten.

For utøver over 13 år finnes det også forsikringer, men her varierer løsningene fra det ene særforbundet til det neste. Noen utøvere er forsikret ved å ha betalt spillerlisensen, f.eks. håndball, innebandy og basket, mens i fotballen er det slik at alle spillere er forsikret når klubben har registrert et lag og betalt regningen for forsikring for hele laget.

Den enkelte gruppe og utøver må sjekke hva som gjelder i de forbundene de er tilknyttet og beskrive hva som er forsikret gjennom medlemskontingenten.

Her kan du lese mer om forsikringsordningene i idretten.

Idretten har et eget system for registrering og behandling av idrettsskader gjennom Idrettens skadetelefon og Idrettens helsesenter. Det er ønskelig at alle skader av betydning blir registrert, og det anbefales at man tidlig kontakter Idrettens skadetelefon på 02033 så tidlig som mulig etter at en skade har oppstått.

Haugerud IF har tegnet en klubbforsikring gjennom If. Denne omfatter blant annet forsikring på eiendommer og utstyr, styreansvarsforsikring, underslagsforsikring og ulykkesforsikring på alle medlemmer.