Frivillig arbeid og dugnad

Haugerud IF drives i hovedsak av frivillige trenere og ledere, og vi har alltid plass til flere! Uten de frivillige ville det ikke vært mulig å drive Haugerud IF. Uten frivillig innsats ville det nesten ikke vært fritidstilbud for barn og unge her i området.

Haugerud IF jobber under slagordet: «Jeg jobber frivillig for ditt barn – og trives med det!». Å engasjere seg i fritidsaktivitetene til barn og ungdom, inkludert ens egne barn, gir en stor belønning i form av opplevelser. Vi ser vårt eget barn vokse og utvikle seg, sammen med venner. Vi blir kjent med vårt barns venner og deres foreldre. Vi blir kjent med naboer og foreldre i barnas alders- og skoleklasse. Vi får et nettverk av voksne, ja til og med venner for livet. Vi skaper et voksent fellesskap som kan være gull verdt hvis det er problemer med barn og unge.

Vi kan også si det med et afrikansk ordtak: «Det trengs en hel landsby for å oppdra et barn». Vi kan utrette mye positivt ved å være så gode foreldre som bare mulig innenfor husets fire vegger. Men etter hvert beveger barna våre seg mer og mer utenfor hjemmet. Da er vi avhengige av at det er ansvarlige og engasjerte voksne ute i «fellesrommene», som fungerer som bonusmammaer og bonuspappaer, som ser barn og ungdom, som lager aktiviteter for dem, som følger dem opp når de trenger en voksen å støtte seg til.

Med «frivillig» mener vi i denne sammenhengen foreldre og foresatte, søsken og andre stiller opp i en forening eller klubb, slik som Haugerud IF, uten å motta lønn for innsatsen. Denne ubetalte innsatsen gjør at idrettslaget har gode aktivitetstilbud og blir et godt sted å være. Det er mange oppgaver som skal løses i et idrettslag, ikke bare trener- og laglederoppgaver; f.eks. vaske drakter, gjøre i stand til kamper, rydding på banen, i hallen og i klubbhuset, baking av kaker eller annen matlaging, kjøring til og fra kamper, kiosksalg osv.

Dette frivillige arbeidet som kommer idrettslaget og medlemmene til gode, kalles med et norsk ord som ikke finnes i mange andre språk: «dugnad». Dugnadsarbeid gir mange gode opplevelser og en følelse av å bidra til fellesskapet. Din innsats blir satt stor pris på!

Klubben opplever utfordringer med å skaffe nok frivillige. For å kunne opprettholde og utvikle klubbens aktivitetstilbud og klubbdrift er vi avhengige av flere. Ta gjerne kontakt med klubben om du ønsker å bidra. Klubben ønsker i samarbeid med deg, å finne nettopp det du ønsker og kan bidra med. Manglende erfaring fra idrettslag er ingen hindring for oss!