Frivillighetens år 2022

Frivilligheten er Norges største lagarbeid. Det er verdt en feiring! 2022 er Frivillighetens år.

Frivillighetens år 2022 feires av frivillige, medlemmer, organisasjoner, kommuner, næringsliv og alle andre, både nasjonalt og lokalt. Feiringen skal vise betydningen av frivillig innsats, for samfunnet, for lokalmiljøet og for den enkelte. Året skal motivere flere til å bidra med frivillig innsats.

Her kan du lese mer om Frivillighetens år.

Det er god dekning for å si at uten frivillig innsats, stopper Norge. 3/4 av oss av medlemmer i en eller flere frivillige organisasjoner. Før pandemien viste undersøkelser at 68% av alle i Norge deltok i aktivitet i regi av frivillige organisasjoner. Haugerud IF er en av disse mange organisasjonene, og vi har rundt 200 som gjør en innsats for klubben. Til sammen er det beregnet at frivillig innsats utgjør 142.000 årsverk her til lands. Det er mye!

Men hva rommer begrepet “frivillig” egentlig? Snakker vi om foreldretrenere? Festivalfrivillige? Pengeinnsamling? Studiegrupper? Loppemarkeder? Besøksvenner? Frivilligsentraler? Klimabrølet? Frivilligheten er alt dette og mer!

Les mer i “ABC til frivillig sektor”.