Grafisk profil

Grafisk profil er retningslinjer for hvordan vi ønsker at Haugerud IF skal framstå på brosjyrer, plakater, bannere og rollups, drakter, hjemmesider osv.

Den grafiske profilen for Haugerud IF har flere formål:

  • Klubben skal være lett å kjenne igjen. Det blir som drakter for et håndballag eller uniformer for et musikkorps.
  • Det skal bli enklere å lage fine trykksaker og profilartikler ved at en del valg allerede er gjort (farger, skrifttyper osv)
  • Det skal være mulig også for “amatører” å lage fine trykksaker.

Notatet nedenfor beskriver hvordan profilen til Haugerud IF skal være. Profilen må ikke oppfattes som ei tvangstrøye; heller som en mulighet og som et tilbud.

Her kan du laste ned Grafisk profil for Haugerud IF

Invitasjonen nedenfor til breakdance-kurs bruker mange av elementene fra den grafiske profilen: