Haugerud IF – setter hele nærmiljøet i bevegelse

Haugerud IF ble stiftet 26. november 1970. Det betyr at klubben har vært i drift i femti år. 18.385 dager. Det startet i det små, med påmelding av et småguttelag i fotball før fristen gikk ut 1. desember 1970. Hvor står Haugerud Idrettsforening femti år seinere?

10. mars 2016 ble en annen viktig dag for klubben. Den dagen vedtok årsmøtet et verdidokument som definerte hva klubben ønsker å være. Det var denne dagen at klubben valgte «Setter hele nærmiljøet i bevegelse» som sitt motto, et motto som er like viktig i dag og som blir det i mange år framover.

Haugerud IF er utvilsomt et idrettslag. Et stort idrettslag, for øyeblikket med rundt 1.200 medlemmer. Et idrettslag i vekst. Medlemsøkning på 75 prosent siden 2013. Et idrettslag i utvikling. Vi har mange flere idrettstilbud enn tidligere.

Mer enn et idrettslag

Men klubben har med valg av motto også valgt å være mer enn et idrettslag. Dette er for så vidt ikke en ny ambisjon. Da fotball, orientering, badminton og ski startet som de første aktivitetene rundt 1971, var det ikke bare for å sysselsette en ungeflokk med idrett. Det ble gjort for at Haugerud skulle bli et bedre sted å vokse opp for de unge og et bedre sted for voksne å ta vare på ungene sine.

Men med valg av «setter hele nærmiljøet i bevegelse» i 2016, ble ambisjonen helt eksplisitt uttrykt, og det ble en overordnet strategi for klubben: det er like viktig å lykkes utenfor som innenfor idrettsbanene. «Bevegelse» er i denne sammenheng et ord med flere betydninger.

Trim og toppidrett

Fysisk bevegelse er den mest åpenbare betydningen. Idrett i vid forstand. Alt fra mosjon i sin enkleste form og opp til trening og kamp i Norgestoppen. Et idrettslag som har Haugerud, Trosterud, Lutvann og omkringliggende herligheter som nedslagsfelt, må ha et variert utvalg av aktiviteter. Befolkningen er sammensatt, og klubbens tilbud må være like mangesidig.

I jubileumsåret 2020 består Haugerud IFs portefølje av disse tilbudene: Badminton, barnetrim, basketball, capoeira, cricket, dans, fotball, håndball, innebandy, lederkurs for ungdom, løping, orientering, sjakk, svømming for damer, tennis, trim for voksne og Åpen hall. Noen av gruppen er små, men mange er også så store at de stanger i taket med antall deltakere. Anleggene vi bruker, rommer rett og slett ikke flere deltakere. Antall trenere begrenser hvor mange vi klarer å ta imot. Slik er situasjonen for badminton, dans, barnetrim, svømming, basketball og fotball.

Å bringe folk sammen

Å sette nærmiljøet i bevegelse betyr også sosial bevegelse. Det handler om å bringe folk sammen, få folk til å samhandle og ta ansvar for hverandre. Vi skal skape nettverk mellom foreldre og lage trygge fellesskap for barn og unge. Det handler også om å bygge broer på tvers av aldersgrupper. Barn og ungdom skal bli kjent med engasjerte og trygge voksne. Vi som er voksne, skal møte våre unge, bli kjent med dem og lære av dem. Kjennskap skaper tillit. De du kjenner, bryr du deg også om. Det handler om å «bry seg», på en hyggelig og engasjert måte.

Av denne grunnen bidrar Haugerud IF til å realisere et av målene for Områdeløft Trosterud Haugerud: Folk mellom husa. Selv om mange i vårt område er trangbodde, i hvert fall sammenlignet med andre deler av hovedstaden, bor mange av oss i velholdte borettslag, rekkehus og eneboliger med god bokvalitet. Det er bra å trives og ha det godt hjemme. Men det er like viktig at vi som er voksne, tilbringer tid utenfor vår egen leilighet og inngangsdør.

Folk mellom husa

Gjennom verv og oppgaver i idrettslaget er det mange voksne som automatisk ferdes ute; til trening, på trening, etter trening. Bare ved ganske enkelt å være ute, gjør vi en samfunnsinnsats. Vi investerer litt av oss selv i fellesskapet. Gevinsten er gode opplevelser, hyggelige naboer og et bedre sted å være for ungdommene våre. Bidrag til gjennomføring av Områdeløftet er en viktig del av Haugerud IFs arbeid nå.

Å bidra til kulturell utvikling er en annen dimensjon av det å sette nærmiljøet i bevegelse. Vi er folk fra mange kulturer samlet her på Haugerud og Trosterud. De nyeste tallene tilsier at 62 prosent av de vel 8.500 som bor her, er innvandrere eller har forelder som har vært innvandrer. Det er mye snakk om integrering og inkludering når Groruddalen blir diskutert. Ofte er det underforstått at vi har en etablert, norsk kultur som alle nykommere skal prøve å passe seg inn i.

En ny felleskultur

Ja, vi har mye verdifullt i tradisjonell norsk kultur, inkludert idrettslaget som bygger på en veldig norsk tankegang. Den norske foreningsmodellen er fremmed for mange fra andre kulturer, og det representerer en daglig utfordring for oss. Men situasjonen er ikke slik at vi er en overveiende etnisk norsk befolkning som har fått noen få fremmede å ta om bord. Vi skal utvikle en ny felleskultur der alle har gode bidrag å komme med.

For å bruke et bilde fra matlagingens verden: Det er ikke snakk om å bare tilsette litt indisk krydder i den tradisjonelle norske fårikålen. Med utgangspunkt i kjente og ukjente ingredienser fra mange hjørner av verden skal vi sammen koke en matrett hvor oppskriften ikke er gitt i utgangspunktet. Et interessant utgangspunkt for dette er siste opptelling i medlemsregisteret: Blant våre 1.200 medlemmer er det 62 prosent som har innvandrernavn, akkurat samme tall som hele befolkningen her lokalt. Dette er riktignok en veldig forenklet opptelling, men sier likevel noe om situasjonen.

Et klart verdigrunnlag

Men vi skal ikke lage hva som helst av ny kultur. I bunnen for all virksomhet i idrettslaget ligger verdigrunnlaget som ble vedtatt på det nevnte årsmøtet i mars 2016, formulert slik i klubbens lover: «Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Haugerud IF skal være en inkluderende møteplass for beboerne i nærområdet, på tvers av alder, kjønn og etnisk, kulturell og religiøs bakgrunn. Klubben er partipolitisk og religiøst nøytral».

Innbyggerinitiativet

Ordet «bevegelse» i klubbens motto har også en tidsdimensjon. Idrettslaget skal bidra til at området på Haugerud, Trosterud og Lutvann blir et bedre lokalsamfunn om ett og tre og ti år, sammenlignet med slik vi har det i dag. Idrettslaget skal bidra til lokalsamfunnsutvikling. Nærmiljøet vårt skal bli penere, triveligere, tryggere, og det føler klubben et medansvar for. Dette medfører også politisk aktivitet, men ikke partipolitisk. Klubben må skape oppmerksomhet om saker som betyr noe for dem som bor her. Derfor har klubben prioritert å bruke mye ressurser på Innbyggerinitiativet som til slutt resulterte i vedtak om en storstilt og god utbygging av hele området mellom Haugerud T-bane og Nordre Trosterud gård.

Ta vare på landsbyen

I mitt sivile yrke med utviklingsprosjekter i FORUT lærte jeg det afrikanske ordtaket «Det trengs en hel landsby for å oppdra et barn». Det er en sannhet som gjelder like mye på Haugerud som i Harare. Og det er like mye en ledetråd for Haugerud IF som det er for en landsby i Malawi. Vi kan være verdens beste foreldre innenfor hjemmets fire vegger, men det er ikke nok. Etter hvert skal barna våre bevege seg over dørstokken og ut i fellesrommene, i økende grad også uten følge av egne foreldre. Skal dette gå bra, trenger vi ansvarlige og engasjerte mennesker i «fellesrommene»; folk som ser, blir kjent med og tar vare på mine unger når de skal stå på egne bein. Til gjengjeld må jeg gjøre det samme med naboens unger.

At vi har en utvidet målsetting; at vi vil være mer enn et idrettslag, gjør det meningsfylt å være idrettsleder. Jeg får jobbe sammen med mange lokale ildsjeler som virkelig bryr seg. Jeg blir kjent med barn og ungdom som sier «hei, hvordan går det» når vi møtes ved hallen eller ved Trosterud T-bane. Og jeg får gleden av å oppleve at Trosterud og Haugerud blir et enda bedre sted å bo der mange av oss er i bevegelse.

Av Dag Endal, leder for Haugerud IF