Hovedmål

Haugerud IF arbeider etter en utviklingsplan som er vedtatt for perioden 2020-2025. Planen angir hvilke hovedområder klubben skal satse på og hvilke mål vi skal nå fram til 2025.

Overordnet mål:
I 2025 skal Haugerud IF være et større idrettslag med høyere sportslig kvalitet, ha en solid organisasjonsstruktur og være nyinnflyttet i et flott, nytt og stort idrettsanlegg. Klubben skal være en sentral aktør for utvikling av nærmiljøet og samarbeide med alle de viktigste foreningene og institusjonene på Haugerud og Trosterud.

Innsatsområde Delmål
50-årsjubileum Storstilt markering av at Haugerud IF har drevet lokalt kulturarbeid i 50 år
Aktivitetstilbudet Utvide spekteret av aktiviteter og grupper i klubben for å nå ut til nye målgrupper med idrett og mosjon til en rimelig penge i tråd med statusen som Foregangsklubb.
Sportslig utvikling Høyere kvalitet på trenere, treninger og klubbens utøvere på alle nivåer.
Prioritere breddevirksomhet og heve kvaliteten på denne, men samtidig kunne satse ekstra ressurser når vi har utøvere på elitenivå. Ved planens begynnelse er dette aktuelt for badminton.
Verving av medlemmer Øke medlemstallet til 1.500 ved utgangen av 2025.
Status 31.12.2019: 1.176
Idrettsanleggene Være tett på prosessen med prosjektering og bygging av nye idrettsanlegg på Haugerud og sikre at resultatet blir i tråd med lokalsamfunnets og idrettslagets behov.
Full drift i Haugerudhallen i anleggsperioden.
Sikre og drifte to gode avlastningsbaner for fotball i anleggsperioden.
Frivillighet Skaffe, lære opp og følge opp flere frivillige medhjelpere
PR/samfunnskontakt Flere i lokalsamfunnet kjenner til klubben og tilbudene våre
Lokalsamfunnet Gjøre Haugerud/Trosterud til et bedre og mer levende lokalsamfunn
Økonomi Skaffe økte inntekter til utvikling av aktivitetstilbudet vårt.
Organisasjon Bygge en sterkere organisasjonsstruktur i klubben og få på plass alle formaliteter som kreves av et godt idrettslag.