Hovedmål

Haugerud IF arbeider etter en utviklingsplan som er vedtatt for perioden 2016-2020. Planen angir hvilke hovedområder klubben skal satse på og hvilke mål vi skal nå fram mot klubbens 50-årsjubileum i 2020.

Overordnet mål:
Gjennom økt engasjement hos innbyggerne på Haugerud/Trosterud vil vi videreutvikle idrettsanleggene, tilby flere aktiviteter og øke medlemstallet til 1.200 innen 2020

Innsatsområde → Delmål:
Aktivitetstilbud   Utvide spekteret av aktiviteter og grupper i klubben
Verving av medlemmer  Øke medlemstallet til 1.200 ved utgangen av 2020. Status 31.12.2018: 1.020
Idrettsanleggene  Høyere standard på anleggene vi har og åpning av nye arenaer i idrettsparken.
Frivillighet  Skaffe, lære opp og følge opp flere frivillige medhjelpere.
PR og samfunnskontakt  Flere i lokalsamfunnet skal kjenne til klubben og tilbudene våre
Lokalsamfunnet  HIF skal gjøre Haugerud/Trosterud til et bedre og mer levende lokalsamfunn.
Økonomi  Skaffe større inntekter til utvikling av aktivitetstilbudet vårt.