Hva koster basket i Haugerud IF

Haugerud IF har som policy å holde lave kontingenter og avgifter for at ikke penger skal hindre noen å delta i idrettsaktivitet. Betydelig støtte fra det offentlige gjør dette mulig. Det er rimeligere å delta i Haugerud IF enn i mange andre klubber. Her kan du se hva det koster å delta i basketgruppa.

Basketspillere betaler to avgifter til Haugerud IF;

  • Medlemskontingenten som er lik for alle idretter og for alle aldre i klubben. Det er denne som bekrefter at man er medlem og dermed lov til å spille organisert basketball. Kontingenten gjelder pr. kalenderår, så denne høsten betaler man kontingent for 2020.
  • Basketavgiften brukes til å dekke kostnadene ved driften av basketgruppa (utstyr, kamper, påmeldingsavgifter, dommere osv). den har ulike satser etter hvor gamle spillerne er. Basketavgiften gjelder for hele basketballsesongen, dvs. fra høsten 2020 og ut vårsesongen 2021.

Klubben sender ut regning på disse avgiftene til hvert enkelt medlem når man melder seg inn i klubben. Innmelding: Se menyen til høyre.

Satsene i 2020 er:

Medlemskontingent: kr. 300

Basketavgift 7 – 12 år: 800 kroner

Basketavgift 13-19 år: 1.200 kroner

Basketavgift senior: 1.400 kroner

Mulighet for stipend

Dersom noen har problemer med å betale avgiften, av en eller annen grunn, har klubben fått midler fra Oslo kommune/Oslo idrettskrets til å kunne gi stipend. Dette praktiserer vi på en ubyråkratisk måte, uten å kreve mye dokumentasjon eller lange forklaringer. Send en e-post til dag.endal@gmail.com, så finner vi en løsning.

Basketlisens for ungdom og voksne

De som er 13 år og eldre og skal spille basketkamper for Haugerud IF eller for andre klubber, må betale spillerlisens til Norges Basketballforbund (NBBF). Denne betaler hver enkelt spiller direkte til NBBF – før man får lov til å spille kamp. Lisensen gjelder for én sesong, dvs fra september til mai. Lisensavgiften for 2020/2021-sesongen er:

Kr. 980 kroner for ungdom

Kr. 1.299 kroner for seniorer.

Her kan man lese mer om spillerlisensen.

Følg Haugerud Basket på Facebook – her kommer oppdateringer: https://www.facebook.com/Haugerud-Basket-101809144808495/