Hva koster basket i Haugerud IF

Haugerud IF har som policy å holde lave kontingenter og avgifter for at ikke penger skal hindre noen å delta i idrettsaktivitet. Betydelig støtte fra det offentlige gjør dette mulig. Det er rimeligere å delta i Haugerud IF enn i mange andre klubber. Her kan du se hva det koster å delta i basketgruppa.

Basketspillere betaler to avgifter til Haugerud IF;

  • Medlemskontingenten som er lik for alle idretter og for alle aldre i klubben. Det er denne som bekrefter at man er medlem og dermed lov til å spille organisert basketball. Kontingenten gjelder pr. kalenderår, så denne høsten betaler man kontingent for 2022.
  • Basketavgiften brukes til å dekke kostnadene ved driften av basketgruppa (utstyr, kamper, påmeldingsavgifter, dommere osv). den har ulike satser etter hvor gamle spillerne er. Basketavgiften gjelder for hele basketballsesongen, dvs. fra høsten 2022 og ut vårsesongen 2023.

Klubben sender ut regning på disse avgiftene til hvert enkelt medlem når man melder seg inn i klubben. Innmelding: Se menyen til høyre.

Satsene i 2022 er:

Medlemskontingent: kr. 300

Basketavgift 7 – 12 år: 900 kroner

Basketavgift 13-19 år: 1.300 kroner

Basketavgift senior: 1.500 kroner

Mulighet for stipend

Dersom noen har problemer med å betale avgiften, av en eller annen grunn, har klubben fått midler fra Oslo kommune/Oslo idrettskrets til å kunne gi stipend. Dette praktiserer vi på en ubyråkratisk måte, uten å kreve mye dokumentasjon eller lange forklaringer. Send en e-post til dag.endal@gmail.com, så finner vi en løsning.

Basketlisens for ungdom og voksne

De som er 13 år og eldre og skal spille basketkamper for Haugerud IF eller for andre klubber, må betale spillerlisens til Norges Basketballforbund (NBBF). Lisensen er en avgift til NBBF sentralt, og går blant annet til å dekke kostnader for spillerutvikling, landslagene, klubbutvikling, trenerutvikling, nasjonale turneringer, daglig drift og mye mere for videreutvikle og å holde hjulene i gang i norsk basket. En viktig del av lisensen er også en forsikringsordning som dekker eventuelle skader som oppstår i kamp og organisert trening gjennom klubb, region eller forbund i løpet av sesongen. Denne betaler hver enkelt spiller direkte til NBBF. Spillere som skal betale lisens mottar enten en e-post med faktura, eller så kan man gå inn i “Min Idrett” og klikke helt til høyre i menyen på BETALING. Dette skal være gjort før man får lov til å spille kamp.

Lisensen gjelder for én sesong, dvs fra september til mai. Lisensavgiften for 2022/2023-sesongen er:

Kr. 980 kroner for ungdom

Kr. 1.299 kroner for seniorer.

Her kan man lese mer om spillerlisensen.

Følg Haugerud Basket på Facebook – her kommer oppdateringer: https://www.facebook.com/Haugerud-Basket-101809144808495/

Takket være en raus bevilgning fra Sparebankstiftelsen DNB på 200.000 kroner har vi fått råd til å kjøpe drakter til alle spillere, baller og en skuddmaskin som allerede er i full bruk.