Basketball

Basketball er en av de nyeste aktivitetene som Haugerud IF har å tilby. Det startet for vel et år siden med en gjeng fra ungdomsskolen som ville spille basket her i nærmiljøet. De trente noen måneder, og fra høsten 2019 begynte de seriespill i G16-klassen. Bildene nedenfor viser gutta i aksjon.

Nå har klubben vedtatt å satse på oppbygging av et større basketballtilbud de neste fem årene. Vi sikter mot å ha trening og lag for både barn, ungdom og voksne. Vi hadde hele opplegget klart til oppstart midt i mars – og så kom viruset.

Men vi har ikke gitt opp av den grunn. Bare vent. Når samfunnet begynner å fungere igjen inviterer vi på nytt til prøvetrening for både barn, ungdom og voksne. Dette skal vi få til. Vi har allerede mange interesserte, og så vil vi sende ut invitasjon på nytt gjennom skolene her i området.

tball er en av de nyestektivitetene som Haugerud IF har å tilby. For øyeblikket har vi lag for guttespillere i ungdomsskolealder, men målet er å kunne utvide basketaktiviteten til flere aldersgrupper.

Initiativet ble tatt av en par av elevene ved Haugerud ungdomsskole som ønsket seg et baskettilbud i nærmiljøet. Flere gutter meldte sin interesse, tre ungdommer stilte opp som trenere, en mor tok rollen som lagleder, og Haugerud IF stiller med lokaler, utstyr og penger.

Kontakt for Haugerud Basket:

Jannis Magulas, mobil 913 59 632 og e-post post@oceanking.no

Kontakt for G16-laget:

Gunn Tek-Karslrud, mobil 920 55 764 og e-post gunntek@gmail.com