ISU Alna

ISU Alna er møteplassen for alle idrettslagene i bydelen vår. Idrettens samarbeidsutvalg, for å bruke det fulle navnet. ISU har i utgangspunktet to oppgaver. For det første skal det være en møteplass for alle idrettslagene i bydelen. For det andre skal ISU være idrettens talerør overfor bydelens politikere og administrasjon.

ISU-ene er opprettet av Oslo idrettskrets og fungerer som underavdelinger under kretsen. Alle idrettslagene i bydelen er medlemmer av ISU Alna. Utvalget ledes av et arbeidsutvalg som blir valgt på årsmøtet i september hvert år.

Tore Wilhelmsen fra Varg IF er nå leder for ISU Alna mens Lene Krag fra Østmarka Rytterklubb er nestleder. Erland Vestby er Haugerud IFs representant i ISU med Dag Endal som vara.

ISU blir administrert av en sekretær som er ansatt av Bydel Alna og som også har andre oppgaver i Bydelen. Marte Bulie er til vanlig ISU-sekretær, men i henne permisjonsperiode er det Kim Andersson som har ansvaret.

Kontaktopplysninger: E-post kim.andersson@bal.oslo.kommune.no og mobil 469 45 704.

Oppgaver for ISU

Mange av idrettslagene i bydelen har de samme utfordringer og problemer. Samtidig har disse lagene hver sine styrker og har gjort erfaringer som andre kan ha nytte av. ISU skal legge til rette for slik utveksling mellom lokale idrettslag og idrettsledere; diskutere felles problemer, utveksle eksempler og erfaringer, definere behov osv.

Idrettslagene har også en del felles interesser overfor bydelspolitikere, bystyret, byrådet og idrettskretsen. Dette kan være innenfor områder som utbygging og vedlikehold av anlegg, økonomisk støtte til idrett o.l. ISU skal tale de lokale klubbenes sak i slike tilfeller.

Fordeling av penger

ISU har også en rolle i fordeling av penger til lokale idrettsaktiviteter. Hvert år rapporterer idrettslagene inn sine medlemstall til Idrettsforbundet. På grunnlag av disse tallene lager ISU en fordeling av penger til hver av klubbene i bydelen. Dette er den såkalte «Hodestøtten», dvs penger fordelt etter antall hoder som hver klubb har i aktivitet. I denne sammenhengen er det bare medlemmer i alderen 6-19 år som teller.

Haugerud IF er en av de større klubbene i ISU Alna med 385 tellende medlemmer av totalt cirka 5.000.

På medlemsmøtet i ISU i september, der alle som vil ha penger, MÅ møte opp, blir det vedtatt en innstilling på fordeling av pengene. For 2016 dreide det seg om mer enn 2,2 millioner kroner. Det endelige vedtaket om fordeling er det Oslo idrettskrets som fatter for alle idrettslag i hele kommunen.