Æresmedlemmer

Også i Haugerud IF har man medlemmer som gjør en ekstra innsats.
Du kjenner typen: Er alltid tilstede, står på år etter år, inspirerer andre, trår til ekstra også uten om ‘sine’ oppgaver. Alltid positive og sier sjelden nei når du trenger hjelp i en eller annen form.

I Haugerud IF har vi hatt mange slike ildsjeler opp gjennom den 50-årige historien! Noen av dem har blitt hedret med et æresmedlemskap i klubben. Dette er, i alfabetisk rekkefølge:

 • Eva Bakke
 • Rolf Eriksen
 • Olay Eriksrud
 • Tore Granerud (død)
 • Harald Hagen
 • Erling Heen
 • Karl M. Hellnes
 • Sidsel Karlsson (død)
 • Jan-Erik Larsen
 • Per Kristian Løken
 • Knut Marring
 • Laila Masterud (død)
 • Hege Ramnæs
 • Tore Stenslie
 • Knut Sælid
 • Bjørn Sørum (død)
 • Gerda Torvildsen
 • Roy Erik Yssen

Klubben retter en stor takk til alle våre æresmedlemmer for alt de har bidratt med.