Skateboardbane

I 2010 ble skatebordbanen bygget nord i idrettsparken. Denne anleggsdelen benyttes hovedsakelig av uorganisert ungdom.

Banen er åpen 24/7 og kan brukes av alle. Kom gjerne med innspill til endringer på banen, så skal vi se hva vi kan få til.

Er det noen som er interessert i å dra igang uorganisert skating på en organisert måte, så er det også bare å ta kontakt.

haugerud-skatepark