Streetbasketbane

I 2011 ble det etabert en streetbasketbane ved siden av skateboardbanen. Denne banen benyttes hovedsakelig av uorganisert ungdom.

Alle kan møte opp her når som helst og teste basketferdighetene.

streetbasket