Trim

Trimgruppa er en av de største undergruppene i Haugerud IF, siden den samler mange aktiviteter som ikke er orientert mot konkurranse.

Den eldste og mest stabile aktiviteten er barnetrimmen, som har gått på mandager på Haukåsen skole i mange år. Her møtes de minste barna, fra tre år og opp til 10 år, til idrettslek i gymsalen og siden vannlek med foreldre i svømmebassenget. Trimmen på Lutvann skole er også en ukentlig aktivitet som har gått i mange år og hvor mange damer etter hvert har vært deltakere.

I idrettsparken, mellom fotballbanen og ballbingen, har klubben montert seks trimapparater som er til fri benyttelse av hvem som helst, når som helst.

I trimrommet i kjelleren på Haugerudhallen har vi mange partier med dans og med capoeira for alle aldersgrupper.

Klikk i menyen til høyre for å komme til de ulike aktivitetene.

Trim for barn med fokus på lek og bevegelse.
Trim for barn med fokus på lek og bevegelse.