Trim

Trimgruppa er en av de største undergruppene i Haugerud IF, siden den samler mange aktiviteter som ikke er orientert mot konkurranse. I idrettsparken, mellom fotballbanen og ballbingen, har klubben også montert seks trimapparater som er til fri benyttelse av hvem som helst, når som helst.

Barnetrimmen: Den eldste og mest stabile aktiviteten er barnetrimmen, som har gått på mandager på Haukåsen skole i mange år. Her møtes de minste barna, fra tre år og opp til sju år, til idrettslek i gymsalen og siden vannlek med foreldre i svømmebassenget.

Dametrimmen på Lutvann skole er også en ukentlig aktivitet som har gått i mange år og hvor mange godt voksne damer etter hvert har vært deltakere.

Svømming: Svømming er et tilbud kun for damer på Haukåsen søndager.

Trening: Dance Workout + mage rygg, 75 minutters enkel dansetrening og styrke for mage/rygg i gymsalen på Haukåsen skole

Klikk på rødt navn over for å komme til de ulike aktivitetene, eller i menyen til høyre.