Trim for barn

Påmelding til den populære barnetrimmen med svømming på Haukåsen skole er nå åpnet for våren 2022. De først påmeldte får plassene. Vi tar påmeldinger med utgangspunkt i at det blir vanlig aktivitet for barn på nyåret.

Vi får ikke lov av kommunen å ha flere enn 20 (barn og foreldre) i svømmehallen på Haukåsen, så vi kan bare ha 10 barn pr. parti. 

Nytt tilbud fra 2022: Turn for barn på onsdager.

På mandagene starter barna med idrettslek i gymsalen på Haukåsen skole, og så fortsetter de sammen med foreldre i svømmebassenget. På noen av kveldene vil det være svømmelærer.

På onsdager tilbyr vi nå to turnpartier for barn, også disse i gymsalen på Haukåsen skole.

Barnetrimmen våren 2022 starter mandag 10. januar, men det er fri 21. februar og 11. april på grunn av skoleferie. Siste trimdag blir mandag 30 mai.

Turntilbudet på onsdager starter 12. januar, har fri 23. februar og 18. april pga. skoleferie. Siste dag med turn er onsdag 6. april. Er det stor interesse, blir det nye partier etter påske.

Klikk her for påmelding.

Slik blir programmet våren 2022:

Mandag 1. parti kl. 17.00 – 18.35: Barn i alder 3 – 4 år (trim og svømming)

Mandag 2. parti kl. 17.45 – 19.15: Barn i alder 3 –4 år (trim og svømming)

Mandag 3. parti kl. 18.15 – 20.00: Barn i alder 4 – 5 år(trim og svømming)

Mandag 4. parti kl. 19.00 – 20.45: Barn i alder 5 – 7 år (trim og svømming)

Onsdag 5. parti kl. 18.15 – 19.00: Barn i alder 3 – 4 år (turn)

Onsdag 6. parti kl. 19.15 – 20.00: Barn i alder 5 – 7 år (turn)

Deltakeravgifter:

Alle deltakere betaler medlemskontingent i Haugerud IF: 300 kroner pr. år (bare én gang i året). I tillegg kommer:

Mandagspartiene: Kr. 1.500 pr. halvår.

Onsdagspartiene: Kr. 500 pr. halvår.

Vi har ingen søskenmoderasjon, siden vi holder lave avgifter for alle. Om man har betalingsproblemer, kan man søke stipend fra Haugerud IF. Send en kort forespørsel til dag.endal@gmail.com

Dette er mandagsopplegget:

Trimpartiene foregår i gymsalen som ligger bak Haukåsen skole. Trimmen er ikke et treningsopplegg, men aktiviteter som skal gi barna glede ved å være i bevegelse, utvikle motorikk og bevegelse og øve seg på enkle ferdigheter. Vanlige aktiviteter i gymsalen er hinderløype, stafetter og konkurranser, dans, enkle ball-leker og motoriske leker.

Svømming på mandagene foregår i bassenget  i samme bygg som gymsalen. Oppvarmet basseng tilpasset bruk av funksjonshemmede barn. Foreldrene er med barna i svømmehallen og har ansvar for egne barn. Denne våren vil vi ha  svømmeinstruktør fra Svømmeklubben Speed på ti av mandagene. Disse har ansvar for å drive svømmeopplæring for barna, men også slik at foreldre kan lære hvordan man lærer barn å svømme. Instruktørene bestemmer om foreldre får lov å være ute i bassenget eller ikke.

Turntilbudet på onsdager

Nytt denne gangen er at vi har to turnpartier på onsdager. Disse holder også til i gymsalen på Haukåsen skole. Instruktør blir Thea Ulsanden Hernes (19) som også er instruktør på mandagene. Det blir nybegynnerpartier slik at alle skal ha mulighet for å være med. Enkle øvelser og aktiviteter som alle barn kan klare.

Instruktørene våre på mandagene

På barnetrimmen har vi med oss Sana El Mossaoui (20) som instruktør fortsatt. Dette halvåret skal hun lede trimmen sammen med Thonje Buaduang Strømme (19) og Thea som ble omtalt under turn ovenfor. Alle disse er lokale jenter, og mange vil kjenne dem fra dansekurs, Åpen hall og tidligere sesonger på barnetrimmen. Bildene viser Thea øverst, deretter Sana og så Thonje nedenfor.

Smittevern

Her er viktig informasjon til foresatte.

Man melder seg på både gymlek og svømmelek i ett, – det er ikke mulig å delta på bare svømmetimen. Bare de som er registrert og har betalt, kan delta.

Deltakeravgiften må være betalt senest før tredje trimkveld for at påmeldingen skal gjelde. Etter denne datoen blir ledige plasser gitt til barn på venteliste. Vi har stor pågang av barn som vil være med.

Alle som melder seg på, får beskjed pr. e-post om de har fått plass eller ikke.

Vi gjør alt vi kan for at alt skal gå bra, men vi må ta forbehold om at vi kan bli nødt til å avlyse treninger eller innstille barnetrimmen helt dersom myndighetene kommer med nye koronaregler. Hvis deler av vårtilbudet må avlyses helt pga. koronasituasjonen, kan man be om å få refundert deler av deltakeravgiften. Om dette skulle skje, vil det komme informasjon til deltakerne.

Møt opp på det partiet der barnet er påmeldt, noen minutter før oppstart slik at barna er ferdig skiftet til vi skal starte. Partiene er korte og intense, så vi må bruke de minuttene vi har.

Barna bør ha lett treningstøy for innebruk og joggesko, samt drikkeflaske med vann. I bassenget stiller man med vanlig badetøy, det er påkrevd å dusje før man går i bassenget.

Kontaktperson:

Harald Marius Svensen, Harald.Marius.Svensen@klp.no, mobil 930 90 994.