Trim for barn

Påmelding på den populære barnetrimmen med svømming på Haukåsen skole er nå åpnet for høsten 2021. De først påmeldte får plassene.

Vi får ikke lov av kommunen å ha flere enn 20 (barn og foreldre) i svømmehallen på Haukåsen, så vi kan bare ha 10 barn pr. parti. 

På mandagene starter barna med idrettslek i gymsalen på Haukåsen skole, og så fortsetter de sammen med foreldre i svømmebassenget. På noen av kveldene vil det være svømmelærer.

Vi tilbyr også to kursrunder med bare barnetrim, ikke svømming, på onsdager på Haukåsen skole.

Barnetrimmen høsten 2021 starter mandag 6. september, men det er fri 13. september fordi gymsalen brukes som valglokale. 4. oktober er skolen stengt pga. høstferie, og siste trimdag blir mandag 6. desember.

Onsdagspartiene starter 8. september, har fri 6. oktober pga. høstferie og har siste trimdag 8. desember.

Klikk her for påmelding.

Slik blir programmet høsten 2021:

Mandag 1. parti kl. 17.00 – 18.35: Barn i alder 3 – 4 år (trim og svømming)

Mandag 2. parti kl. 17.45 – 19.15: Barn i alder 3 –4 år (trim og svømming)

Mandag 3. parti kl. 18.15 – 20.00: Barn i alder 4 – 5 år(trim og svømming)

Mandag 4. parti kl. 19.00 – 20.45: Barn i alder 5 – 7 år (trim og svømming)

Onsdag 5. parti kl. 18.15 – 19.00: Barn i alder 3 – 4 år (bare trim)

Onsdag 6. parti kl. 19.15 – 20.00: Barn i alder 5 – 7 år (bare trim)

Deltakeravgifter:

Alle deltakere betaler medlemskontingent i Haugerud IF: 300 kroner pr. år (bare én gang i året)

Mandagspartiene: Kr. 1.100 pr. halvår.

Onsdagspartiene: Kr. 750 pr. halvår.

Vi har ingen søskenmoderasjon, siden vi holder lave avgifter for alle. Om man har betalingsproblemer, kan man søke stipend fra Haugerud IF. Send en kort forespørsel til dag.endal@gmail.com

Dette er opplegget:

Trimpartiene foregår i gymsalen på Haukåsen skole. Gymsalen ligger bak hovedbygget på skolen. Trimmen er ikke et treningsopplegg, men aktiviteter som skal gi barna glede ved å være i bevegelse, utvikle motorikk og bevegelse og øve seg på enkle ferdigheter. Vanlige aktiviteter i gymsalen er hinderløype, stafetter og konkurranser, dans, enkle ball-leker og motoriske leker.

Svømming på mandagene foregår i bassenget  i samme bygg som gymsalen. Oppvarmet basseng tilpasset bruk av funksjonshemmede barn. Foreldrene er med barna i svømmehallen og har ansvar for egne barn. På noen av trimkveldene vil vi ha svømmeinstruktør fra Svømmeklubben Speed. Disse har ansvar for å drive svømmeopplæring for barna, men også slik at foreldre kan lære hvordan man lærer barn å svømme. Instruktørene bestemmer om foreldre får lov å være ute i bassenget eller ikke.

Instruktørene våre

På barnetrimmen har vi de samme instruktørene som mange har møtt tidligere: Thonje Buaduang Strømme (19) og Sana El Mossaoui (19). Begge er lokale jenter, og mange vil kjenne dem fra dansekurs og Åpen hall. Bildene viser Sana øverst og Thonje nedenfor.

Barnetrim og svømming drives innenfor de smittevernreglene som skolen og kommunen til enhver tid har. Dette kan forandre seg raskt, og da prøver vi å nå ut til alle foreldre med beskjed raskt. Vi opplever også at det innimellom har vært et “uhell” i bassenget i skoletid, noe som gjør at bassenget må tømmes og renses. Da får vi beskjed av skolen om at svømmetimen må avlyses.

Her er viktig informasjon til foresatte.

Man melder seg på både gymlek og svømmelek i ett, – det er ikke mulig å delta på bare svømmetimen. Bare de som er registrert og har betalt, kan delta.

Deltakeravgiften må være betalt senest før tredje trimkveld for at påmeldingen skal gjelde. Etter denne datoen blir ledige plasser gitt til barn på venteliste. Vi har stor pågang av barn som vil være med.

Alle som melder seg på, får beskjed pr. e-post om de har fått plass eller ikke.

Vi gjør alt vi kan for at alt skal gå bra, men vi må ta forbehold om at vi kan bli nødt til å avlyse treninger eller innstille barnetrimmen helt dersom myndighetene kommer med nye koronaregler. Hvis deler av høsttilbudet må avlyses helt pga. koronasituasjonen, kan man be om å få refundert deler av deltakeravgiften. Om dette skulle skje, vil det komme informasjon til deltakerne.

Skolens lokaler (både gymsal og svømmehall) er stengt på skolens fridager; i vinterferien, første påskedag, første pinsedag og 17. mai i første halvår 2021.

Møt opp på det partiet der barnet er påmeldt, noen minutter før oppstart slik at barna er ferdig skiftet til vi skal starte. Partiene er korte og intense, så vi må bruke de minuttene vi har.

Barna bør ha lett treningstøy for innebruk og joggesko, samt drikkeflaske med vann. I bassenget stiller man med vanlig badetøy, det er påkrevd å dusje før man går i bassenget.

Kontaktperson:

Harald Marius Svensen, Harald.Marius.Svensen@klp.no, mobil 930 90 994.