Trim for barn

Påmelding til de populære partiene med barnetrim/svømming på Haukåsen skole er nå åpnet for vinteren 2024. De først påmeldte får plassene. Første parti varer fram til påske. Det kommer invitasjon til nye trimpartier fra påske og ut vårhalvåret. Slik kan vi lage plass for flere barn.

Vi får ikke lov av kommunen å ha flere enn 20 (barn og foreldre) i svømmehallen på Haukåsen, så vi kan dessverre bare ha 10 barn pr. parti på mandagene. 

På mandagene starter barnetrimmen med idrettslek i gymsalen på Haukåsen skole, og så fortsetter de sammen med foreldre i svømmebassenget. På noen av kveldene vil det være svømmelærer fra Svømmeklubben Speed.

Barnetrimmen på nyåret 2024 starter mandag 8. januar og varer til og med 18. mars.

Det er ikke trim/svømming de dagene skolens lokaler er stengt, dvs. mandagen i vinterferien uke 8.

Klikk her for påmeldingsskjema.

Slik blir programmet vinteren 2024 (til påske):

Mandag 1. parti kl. 17.00 – 18.30: Barn i alder 3 – 4 år (trim og svømming)

Mandag 2. parti kl. 17.45 – 19.15: Barn i alder 3 –4 år (trim og svømming)

Mandag 3. parti kl. 18.15 – 20.00: Barn i alder 4 – 5 år(trim og svømming)

Mandag 4. parti kl. 19.00 – 20.45: Barn i alder 5 – 7 år (trim og svømming)

Deltakeravgifter:

Alle deltakere betaler medlemskontingent i Haugerud IF: 300 kroner pr. år (bare én gang i året). I tillegg kommer:

Avgift for trim og svømming: Kr. 1.800 pr. kursrekke.

Vi har ingen søskenmoderasjon, siden vi holder lave avgifter for alle. Om man har betalingsproblemer, kan man søke stipend fra Haugerud IF. Send en kort forespørsel til dag.endal@gmail.com

Dette er opplegget for trim på mandagene:

Trimpartiene foregår i gymsalen som ligger i bakkant av Haukåsen skole. Trimmen er ikke et treningsopplegg, men aktiviteter som skal gi barna glede ved å være i bevegelse, utvikle motorikk og bevegelse og øve seg på enkle ferdigheter. Vanlige aktiviteter i gymsalen er hinderløype, stafetter og konkurranser, dans, enkle ball-leker og motoriske leker.

Svømming på mandagene foregår i bassenget  i samme bygg som gymsalen. Oppvarmet basseng tilpasset bruk av funksjonshemmede barn.

Foreldrene er med barna i svømmehallen og har ansvar for egne barn. På parti 1 og 2 skal en foresatt være med barnet i vannet hver gang. På parti 3 og 4 er foreldre med i vannet når det ikke er svømmeinstruktør til stede, og de sietter på land de gangene det er instruktør. Svømmeinstruktørene er fra Svømmeklubben Speed og blir til stede på åtte av de ti trimkveldene.

På barnetrimmen har vi unge instruktører som leder aktivitetene.

Her er viktig informasjon til foresatte.

Man melder seg på både gymlek og svømmelek i ett, – det er ikke mulig å delta på bare svømmetimen. Bare de som er registrert og har betalt, kan delta.

Deltakeravgiften må være betalt senest før tredje trimkveld for at påmeldingen skal gjelde. Etter denne datoen blir ledige plasser gitt til barn på venteliste. Vi har stor pågang av barn som vil være med.

Alle som melder seg på, får beskjed pr. e-post om de har fått plass eller ikke.

Hvis skolen stenger basseng eller gymsal av en eller annen grunn, må vi bare rette oss etter dette, f.eks. ved “uhell” i bassenget som gjør at det må tømmes og renses. I slike tilfeller prøver vi å nå ut til alle påmeldte med informasjon på forhånd.

Møt opp på det partiet der barnet er påmeldt, noen minutter før oppstart slik at barna er ferdig skiftet til vi skal starte. Partiene er korte og intense, så vi må bruke de minuttene vi har.

Barna bør ha lett treningstøy for innebruk og joggesko, samt drikkeflaske med vann. I bassenget stiller man med vanlig badetøy, det er påkrevd å dusje før man går i bassenget.

Vi har også tilbud om aktivitet for barn på onsdagen på Haukåsen: Ball og danse-lek. Se detaljer og påmelding her.

Kontaktperson:

Toril Todal-Støback, toril@haugerudif.no, mobil 901 94 978.