Svømming for damer

Vi har tilbud om svømming for damer på søndager også høsthalvåret 2022.  Opplegget blir som tidligere, men vi har stor pågang og bare et lite basseng så vi har ikke plass til alle som vil være med, dessverre. Vi prioriterer derfor damer som bor i området rundt Haugerud og Trosterud.

Vi starter ny sesong med svømmetilbud for damer på Haukåsen skole. Første gang blir søndag 11. september, og siste gang før jul blir 18. desember. Svømmehallen er stengt siste søndag i høstferien.

Svømmetilbudet på søndagskveldene er for damer fra «Mangfold- og inkluderingsnettverk» og fra «Pakistansk kvinnegruppe». De to foreningene har ansvar for hver sine timer, inkludert rekruttering av deltakere.

Vi har samme begrensning på antall deltakere som før, i og med at vi ikke har lov til å ha flere enn 20 personer i bassenget samtidig.

Svømmetimene på søndager:

  • Kl. 18.00-19.00: Pakistansk kvinnegruppe, ansvarlig Uzma Khan
  • Kl. 19.00-20.00: Mangfold- og integreringsnettverk, ansvarlig Latifa El-Azizi
  • Kl. 20.00-21.00: Mangfold- og integreringsnettverk, ansvarlig Latifa El-Azizi

Det er anledning til å komme et kvarter tidligere for å skifte, og etter badetimen står dusj og garderobe til disposisjon. Vær oppmerksom på at inngangsdørene stenges når timen starter.

Interesserte melder seg til en av de to lederne, og så tar de inn så mange det er plass til (øvrige får tilbud om å stå på venteliste):

Alle som skal delta, må melde seg inn i Haugerud IF Svømming for damer. Man fyller ut et skjema ved inngangsdøra den første gangen, og så Vippser man 300 kroner til 587771 (Haugerud IF Svømming damer). Dette dekker avgiften til Haugerud IF og svømmetimer ett halvår.

Hvis det er ledige plasser, kan de på venteliste delta på enkelttimer ved å Vippse 50 kroner pr. gang.

De som har fast plass, men ikke møter opp to ganger på rad, må gi sin plass til noen på venteliste.

Det blir bare kvinner til stede på disse badetimene. Nedre aldersgrense er 18 år, men på timene fra kl. 19.00 har mødre anledning til å ta med egne døtre som er 9 år eller eldre. For øvrig viser vi til barnetrimmen som Haugerud IF har på mandager, der barn også får en liten time i bassenget på Haukåsen skole hver mandag.

Svømmetilbudet er åpent i skoleåret, men stengt i skoleferiene (søndagen på slutten av en skoleferie, f.eks. høstferien). Bildet viser inngangspartiet til gymsal og svømmebasseng på Haukåsen skole.

Alle som skal i bassenget, må ha egnet badetøy (badedrakt, ikke treningstøy eller bikini) og selv ha med håndkle og såpe. Det er ikke tillatt å bruke badetøy i bomull. Man må ha skikkelig badedrakt som tåler klorvann og med fiber som ikke forurenser vannet.

Svømmetilbudet er et samarbeid mellom Haugerud IF, Pakistansk kvinnegruppe, Mangfold- og inkluderingsnettverk og Haugerud Frivilligsentral.