Klubben som arbeidsgiver

Det meste av aktiviteten i Haugerud IF har fram til nå i stor grad blitt drevet på frivillig ulønnet basis. Noen trenere og ledere har hatt symbolske honorarer. Etter hvert som klubben har blitt større og kravene til administrasjon og rutiner har økt i idretten, har vi fått deltidsansatte prosjektledere under hovedstyret. Målet for styret er å kunne få en fulltids daglig leder på sikt.

Uansett stillingsstørrelse og hva slags aktivitet det gjelder, er det alltid hovedstyret/klubben som er den formelle arbeidsgiveren for våre folk. Det er klubben som har arbeidsgivernummer, og det er klubben som har rutiner for å sikre at vi alltid har forpliktelsene overfor myndighetene i orden (skatt, arbeidsgiveravgift osv). Den daglige oppfølgingen av dette er det daglig leder, Thor Olav Tvedt Delgado-Rodriguez, som er ansvarlig for.

Arnbeidslederansvaret for lønnede medarbeidere er delegert til gruppene eller prosjektene som har engasjert vedkommende. Da er gruppeleder eller prosjektleder ansvarlig for å følge opp vedkommende på beste måte. Gruppene kan bare engasjere lønnede medarbeidere hvis det er budsjettdekning for det.

Klubben har engasjert Quality Accounting til å håndtere alle rutiner med lønn og skatt. Absolutt all utbetaling av honorar i en eller annen form skal innom Quality Accounting og håndteres på 100% korrekt måte.

Når det gjøres avtale med nye lønnede medarbeidere, skal dette skje skriftlig og slik at både klubb og medarbeider har klare vilkår å forholde seg til. Klubben har et antall avtaler som inneholder de viktigste punktene og som kan brukes som en mal for avtaler med nye medarbeidere. Avtaler signeres av begge parter og oppbevares elektronisk. Avtaler kan også gjøres skriftlig via e-post, som også må arkiveres. Daglig leder i klubben skal kvalitetssikre og med-signere alle arbeidsavtaler. dette er ny rutine fra 2020.

Haugerud IF har en nøktern kultur der vi prøver å strekke pengene lengst mulig slik at de gir mest mulig aktivitet. Dette betyr at vi ikke kan tilby våre medarbeidere fete betingelser. Vi tilhører frivillig sektor og skal ha respekt for penger som vi har fått til forvaltning fra medlemmene og myndighetene. Men det vi likevel har som ambisjon, er at vi skal være en ryddig og ordentlig arbeidsgiver. 

Klubben er ikke medlem av noen arbeidsgiverorganisasjon og har ikke inngått tariffavtale. Dette er noe som må vurderes fortløpende i den grad vi måtte få flere ansatte.

Haugerud IF har som ambisjon å kunne tilby ungdom fra nærmiljøet sine første erfaringer med jobb og inntekt, spesielt dem vi har utdannet som Unge ledere.

Alle som har påtatt seg tillitsverv i klubben, må være medlemmer av klubben eller være underlagt idrettens regelverk gjennom en avtale.

Last ned:
Mal for midlertidig ansettelsesavtale fra NIF
Veiledning om klubben som arbeidsgiver fra NIF
Brosjyre fra Skatteetaten: Arbeidstaker eller næringsdrivende