Kommunikasjon

Haugerud IF har prioritert å holde en høy profil ut mot lokalmiljøet. Den ene grunnen er at vi ønsker å senke terskelen for å bli med på idrett og mosjon ved at flest mulig vet hvilke tilbud vi har. Den andre grunnen er at vi ønsker å styrke stoltheten for lokalmiljøet blant oss som bor her, f.eks. ved å fortelle gode historier om enkeltpersoner, aktiviteter og hendelser.

Klubben bruker i dag flere kanaler for å nå ut til lokalmiljøet: Facebook-sider, lukkede Facebook-grupper, E-post, SMS, trykt nyhetsbrev, ranselpost, plakater, løpesedler og stands. Vi har også laget flere korte «feelgood-filmer» som presenterer folk og aktiviteter i klubben.

All formell informasjon finnes på klubbens hjemmeside. Hjemmesidene inneholder basisinformasjon om klubben, gruppene og aktivitetene våre. Vi legger også ut nyheter om hva som skjer i klubben.

Badminton og Fotball har egne hjemmesider, men med samme utseende som klubbens hovedsider.

Facebook
Klubben er aktiv på Facebook og har flere Facebookgrupper og -sider der vi publiserer informasjon. Du kan finne noen av dem her:
Haugerud Idrettsforening
Haugerud Fotball

Haugerud Badminton
Haugerud Innebandy
Haugerudbanen

Instagram og Snapchat

Facebook er i dag i stor grad et forum for å nå voksne. Klubben setter derfor i gang et prosjekt mot slutten av 2019 der vi sammen med Idium (leverandøren av hjemmesidene våre) skal lage en strategi for å ta i bruk Instagram og Snapchat for å nå ungdom i nærmiljøet.

«Hva skjer på Haugerud/Trosterud?»
Dette er en Facebook-gruppe der beboere i nærmiljøet, og folk som føler en tilknytning til Haugerud og Trosterud, kan legge ut informasjon om tilbud og aktiviteter og utveksle informasjon om nærmiljøet.

Haugerud IF tok initiativet til denne Facebookgruppa i sin tid, og den administreres av klubbens leder og nestleder. Klubben er en av de mest aktive brukerne, men siden er ikke tilknyttet idrettslaget. Du kan klikke deg inn på Facebook-gruppen her