Kontingent og avgifter

Alle som vil være medlemmer i klubben og delta på de ordinære aktivitetene, må betale en medlemskontingent på 300 kroner pr. kalenderår. Man betaler samme beløp uansett når på året man melder seg inn. Innbetalingen er den endelige bekreftelsen på at man vil stå som medlem. Kontingenten har vært stabil på 300 kroner i mange år nå, og pengene går til hovedstyrets drift av fellestiltak for gruppene.

I tillegg til dette er treningsavgifter eller deltakeravgifter i de enkelte gruppene og aktivitetene. Hvordan dette er organisert, kan varierer fra gruppe til gruppe. Noen har en lav og flat avgift for alle medlemmer. Noen har avgifter som øker litt med alder, noen har familierabatt, og på noen aktiviteter har vi lave avgifter fordi vi har fått prosjektstøtte.

Disse avgiftene går til driften av aktivitetene i de respektive gruppene; treningsutstyr, drakter, baller, påmelding til seriespill, vedlikehold av baner og utstyr, honorar til dommere, i noen tilfeller også til trenere, kurs og opplæring av trenere, deltakelse i turneringer osv.

Målet for Haugerud IF er å kunne tilby gode aktiviteter, men til lavest mulig kostnader. Derfor jobber vi aktivt for å holde utgiftene i klubben nede og med å skaffe inntekter fra offentlige og private støtteordninger. Det viktigste bidraget til lave deltakeravgifter er at det meste av arbeidet som ledere og trenere gjør, er frivillig og gratis.

I Oslo er det dessuten gode offentlige støtteordninger til idrett for barn og unge, og det er styrene i hver gruppe som sørger for å søke støtte slike steder. Dermed betaler spillerne våre/familiene bare en del av hva det koster å holde et barn eller en ungdom i aktivitet et år.

Siden vi driver i et område der mange husholdninger har lave inntekter, kanskje også mange barn, har Haugerud IF de siste årene fått støtte fra Bydel Alna og Oslo idrettskrets  til å kunne gi stipend til spillere som har problemer med å betale avgiftene til klubben, selv om avgiftene er lavere enn i mange andre klubber. Disse pengene fordeler vi på en ubyråkratisk måte etter samtaler med lagledere og foresatte til den det gjelder.