Korona-informasjon fra Haugerud IF

Helt siden vi gjorde vedtak om å stenge ned all aktivitet i klubben fra 21. mars, har Haugerud IF fulgt med på og fulgt opp smittevernreglene fra myndighetene og fra idrettens organisasjoner. Vi er naturligvis med på koronadugnaden og oppdaterer våre regler i tråd med myndighetenes anbefalinger.

Når dette skrives den 4. august 2020, følger Haugerud IF disse retningslinjene for smittevern:

  • Vi følger de generelle smittevernreglene på våre aktiviteter: Ingen som er smittet, er i karantene eller har tegn til luftveisproblemer får delta på være aktiviteter. Vaske eller desinfisere hender ofte. Ikke hoste eller nyse på eller mot andre. Holde én meters avstand der hvor det er mulig.
  • Det ble fra juli åpnet for «fullkontakt» mellom barn og ungdom opp til 19 år på trening og i faste treningsgrupper. Det vil si at man kan drive kamptrening og øvelser med fysisk kontakt på treninger.
  • Fra 1. august er det også åpnet for kamper og andre konkurransesituasjoner for barne- og ungdomsidretten opp til og med 19 år. Dette betyr at kampprogram for barn og ungdom går som planlagt i høst, både for ute- og inneidrettene.
  • Utøvere som er over 20 år, må fortsatt vente med treninger med fullkontakt og med oppstart av seriekamper og andre konkurranser.
  • Det er gitt dispensasjon fra en-meters-regelen for sommeraktivitetene for barn og unge, men vi fører deltakerlister med navn og mobilnumre hvis det skulle bli nødvendig å drive smittesporing i etterkant.
  • De ulike idrettene våre skal følge reglene som Idrettsforbundet og hvert enkelt særforbund har satt opp.
  • Det er egne regler og rutiner for dem som bruker Haugerudhallen; regler som er et krav fra Bymiljøetaten/Undervisningsbygg som eier hallen.
  • Vi åpner igjen for å leie ut Haugerud IFs klubbhus til fester og selskaper fra midten av august, men innenfor smittevernreglene som vi har laget for bruk av klubbhuset.

Her er Idrettsforbundets smittevernveiledning til idretten.

Her er veilederne for de enkelte idrettsgrenene.

Og her er Folkehelseinstituttets råd til idrett, svømmehaller, treningssentre mv.