Korona-informasjon fra Haugerud IF

Helt siden vi gjorde vedtak om å stenge ned all aktivitet i klubben fra 21. mars i 2020, har Haugerud IF fulgt med på og fulgt opp smittevernreglene fra myndighetene og fra idrettens organisasjoner. Vi er naturligvis med på koronadugnaden og oppdaterer våre regler i tråd med myndighetenes anbefalinger. her er reglene som gjelder for idretten i Oslo fra 10. mars.

De nye retningslinjene fra og med 10. mars 2021 er som følger:

 • All innendørs idrettsaktivitet stenges
 • Barn og unge til og med 19 år kan trene utendørs i grupper på maksimalt 10 personer, og alle må kunne holde en meters avstand til enhver tid
 • Det anbefales å benytte mest mulig faste kohorter i forbindelse med trening
 • Voksne fra og med 20 år frarådes både organisert og egenorganisert trening i grupper utendørs.
 • Bymiljøetaten har stengt alle av kommunens innendørs anlegg for konkurranser og arrangementer, i vårt tilfelle Haugerudhall

For utetrening betyr det:

 • Treningsgrupper som er flere enn ti stykker på trening deles inn i kohorter på maks 10 spillere.
 • Den inndelingen vi setter i hver kohort skal så langt det lar seg gjøre følges på alle treninger fremover. Her er det viktig at dere differensierer godt i forhold til ferdigheter og utviklingsnivå. Minst mulig forskjellige kohorter fra gang til gang.
 • Vi må begrense antall trenere på feltet til helt minimum. Det vil si èn trener pr kohort.
 • For smittesporing, så skal alle spillere som møter opp skrives ned, og vi skal skrive ned hvem som er i hvilken kohort.

Har dere spørsmål angående det som står ovenfor eller noe annet angående smittevern, ta kontakt med daglig leder Thor Olav på telefon 910 08 666 eller e-post totvedt@live.no  når  det måtte være.

Les mer her på Oslo idrettskrets sine hjemmesider.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette er de generelle reglene som gjelder for alle våre grupper og aktiviteter:

 • Personer som er syke, er i karantene eller isolasjon, er covid-smittet eller har luftveisinfeksjoner, skal ikke delta på aktiviteter i Haugerud IF. Personer som har covid-smitte i familien, kan heller ikke delta.
 • Hosting og nysing må skje i armkroken eller i tørkepapir/papirlommetørklær.
 • Hold avstand på minst én meter før trening, i pauser, etter trening og på vei til og fra aktiviteter. For ungdom opp til 19 år gjelder ikke denne regelen mens man trener.
 • Ingen deling/bytting av drikkeflasker, mat eller frukt, treningstøy eller av treningsutstyr (badmintonracketer, innebandykøller osv) mellom spillerne.
 • Unngå håndhilsing, klemming eller annen fysisk kontakt.
 • Treningsgrupper skal være på max 20 utøvere (pluss trenere). Er man flere, må man dele opp i flere grupper. Disse gruppene skal holdes adskilt på trening og ikke blande seg med hverandre.
 • Når grupper skal ut av bane/hall etter trening og nye skal inn, skal ikke gruppene blandes med hverandre.
 • Alle deltakere sprayer hender (med antibac) eller vasker hender før og etter trening.
 • Det skal føres oppmøtelister på alle treninger og kamper, inkl. foreldre og andre som er til stede. Listene skal oppbevares og inneholde mobilnumre som gjør det mulig å drive smittesporing om det trengs. Registrering i Spond er en god løsning.

Her er Idrettsforbundets smittevernveiledning til idretten.

Her er veilederne for de enkelte idrettsgrenene.

Og her er Folkehelseinstituttets råd til idrett, svømmehaller, treningssentre mv.