Koronaregler ved leie av klubbhuset

Haugerud IF bidrar naturligvis til den nasjonale dugnaden for å bekjempe koronaviruset. Vi har ganske omfattende regler for idrettsaktiviteten vår, og når vi nå også begynner å leie ut klubbhuset til fester og arrangementer, må vi følge samme smittevernopplegg her.

Den som står som ansvarlig leietaker for lokalene, forplikter seg med det til å sørge for at disse reglene blir overholdt:

  • Ingen som er smittet, er i karantene eller har tegn til luftveisproblemer får delta på aktiviteter i klubbhuset.
  • Ved ankomst til klubbhuset må alle desinfisere hender. Det står antibac flere steder i klubbhuset. Bruk gjerne antibac på hendene også underveis i arrangementet.
  • Bruk flaska med overflatedesinfeksjon til å vaske over dørhåndtak og andre steder som mange berører med hendene, før og etter arrangementet.
  • Deltakerne bør minnes om å ikke hoste eller nyse på eller mot andre.
  • Ansvarlig arrangør må sørge for å ha navn og mobilnummer på alle som er til stede i klubbhuset.
  • Man skal i utgangspunktet ha en meters avstand mellom alle deltakere underveis i arrangementet. Dette legger begrensninger på hvor mange man kan ha innendørs samtidig. Maks antall deltakere på denne typen arrangementer er anbefalt å være 20 personer. Dette gjør det mulig å dekke til festbord og samtidig overholde en-meteren. Personer som bor i samme hushold eller har tilsvarende nærhet til daglig, kan ha mindre avstand enn én meter.
  • Folkehelseinstituttet gir dette rådet: Avstanden fra ansikt til ansikt er aller viktigst. Der man sitter ved siden av hverandre må det være en meter fra skulder til skulder.

Om man får mistanke om smittetilfeller i forsamlingen, skal arrangementet avbrytes umidddelbart, og ansvarlig leietaker må umiddelbart varsle Haugerud IF v/Mona Hegglund slik at klubben kan følge opp med rengjøring.

Regler for leie av klubbhuset i koronatider i pdf-format.

Navneliste for leietakere på klubbhuset i pdf-format