Medlemsregister

Haugerud IF er en frivillig, lokal forening som er bygd på medlemskap fra enkeltpersoner. Det er den enkelte (eller hans/hennes foresatte for baren under 18 år) som bestemmer om man vil bli medlem og hvor lenge medlemskapet skal vare.

Medlemsregister

Et idrettslag som Haugerud IF er pliktig til å føre et elektronisk medlemsregister som viser hvem som er medlemmer og hvorvidt hvert medlem har oppfylt forpliktelsene sine. Fram til utgangen av 2019 har Haugerud IF brukt registeret «Medlemsnett» hos Sparebank1. Fra 2020 går vi over til idrettens eget register; Klubbadmin.

Når vi mottar innmeldinger, blir det nye medlemmet lagt inn i registeret under den gruppa som vedkommende skal være aktiv i, og samtidig går det ut krav på kontingent og eventuelle trenings- eller deltakeravgifter. Avgiftene skal betales inn med bruk av kid-nummer for å sikre at pengene blir ført på rett person i registeret. Hvis ikke, kan det bli en stor manuell jobb å finne ut hvem som har betalt hva.

Til registeret trenger vi følgende opplysninger: Navn, bostadsadresse, fødselsdato, mobilnummer og -postadresse. Er det nye medlemmet under 18 år, skal innmelding fylles ut sammen med og skrives under av foresatt, samt at vi trenger navn, e-postadresse og mobilnummer til en av de foresatte.

Medlemsregisteret sender automatisk ut purringer med bestemte mellomrom, og hvis dette ikke gir noe resultat, vil den aktuelle gruppa kontakte vedkommende personlig eller på telefon.

Vi oppfordrer alle til å betale avgiftene og gjøre det raskt slik at klubben kan bruke sine frivillige til å skape aktivitet, ikke drive med pengeinnkreving.

Det er bare tillitsvalgte som har ansvar for registeret i de ulike gruppene som har tilgang til medlemsregisteret. Opplysninger fra registeret blir ikke gitt videre til andre enn evt. lagledere eller styremedlemmer i gruppene.