Mulige oppgaver for frivillige medhjelpere i Haugerud IF

Blir du med på vinnerlaget? Kan du bidra med en liten innsats for Haugerud IF? I denne artikkelen finner du mange eksempler på små og store oppgaver som klubben trenger hjelp til.

Se på listene nedenfor. Finner du noe her som du kan bidra med? Kontakt Martin Keul på mobil 928 21 579 eller e-post keul.martin@gmail.com

Bor det en liten vaktmester i deg?

 • Gressklipping / snømåking.
 • Maling
 • Enkelt snekkervedlikehold
 • Generelt vedlikehold i idrettsparken / idrettshallen
 • Rydding / søppleplukking i hele idrettsparken.
 • Vedlikehold / ombygging av fotball bod ved banen.
 • Fikse fotballnett / reparere
 • Sprøyte is på skøytebanen
 • Holde banen fri for snø hele vinteren / børstes. 

Liker du å holde orden og styr på ting?

 • Daglig vakthold i hallen fra 1600 22.30 – hverdager
 • Sekretariat og vakthold under store kamper / turneringer.
 • Kafeteriavirksomhet under kamper / turneringer
 • Åpen hall – ungdomstilbud hver lørdag – behov for voksne ansvarlige
 • Ansvar for utstyr i gruppene og lagene 

Er du av den digitale tekniske typen?

 • Vedlikehold og utvikling av hjemmeside
 • Vedlikehold og utvikling av Facebook/Twitter etc…
 • Videreutvikling av nye digitale plattformer.
 • Vedlikehold av medlemslister.
 • Redaksjonshjelp til papirutgaven av HIF-Nytt.
 • Ta video eller bilder av lag, spillere og aktiviteter.
 • Distribusjon av HIF-Nytt – deles ut til 5000 boenheter i området.
 • Medlemsregister
 • Enkelt økonomiarbeid
 • Åpen dag assistanse med rigging / montering / demontering.

Liker du å snakke med folk?

 • Møtevirksomhet dagtid.
 • Innhente sponsorer
 • Stå på stands og informere om nyheter og aktiviteter
 • Vertskap på store møter som for eksempel årsmøter, store foreldremøter, åpen dag.
 • Kiosk på Haugerudbanen

Bor det en trener, instruktør eller lagleder i deg? Det har vi behov for på mange områder:

 • Badminton
 • Innebandy
 • Fotball
 • Håndball
 • Capoeira
 • Etablering av gå-grupper / jogge-grupper
 • All-idrettstrenere
 • Svømmetrenere
 • Språklærere (norsk, engelsk…)
 • Ski-instruktører til å dra i gang skikurs.
 • Etablere kardiotrening, type utendørs bootcamp.