Nå åpnes det gradvis opp for trening for seniorer

Regjeringen besluttet onsdag å tillate ordinær kontakttrening for 23 600 utøvere over 20 år i breddeidretten. Dette omfatter utøvere som er definert innenfor den første fasen i den gradvise gjenåpningen av kontaktidretter for voksne. Åpning skal skje over fire faser. For Haugerudidretten er viktigste endring for dame- og herrelaget i innebandy.

Utøverne som omfattes av gjenåpningen, kan gjenoppta ordinær trening fra og med 12. oktober. Deretter vil regjeringen vurdere åpning av fase 2 fram mot november, ifølge kulturminister Abid Q. Raja.

Endringen vil ikke omfatte spesielt mange av Haugerud IFs utøvere, siden det åpnes først opp for utøvere i de øverste divisjonene. Dermed faller våre spillere i fotball, basketball, håndball og til en viss grad innebandy (4. divisjonslaget) utenfor. Disse vil få trene vanlig mot slutten av året, dersom gjenåpningsplanen blir gjennomført.

Her er pressemelding fra regjeringen med Idrettsforbundet kommentarer.

Her er hele oversikten over gjenåpningsplanen med informasjon om de ulike idrettene.