Oppstart vårsemesteret 2018

Vi startet opp 8.januar. Her er vårens treningstider

Voksne:

mandag 19.00-20.30

torsdag 18.00-19.30

Store barn (fra ca 5.klasse):

Tirsdag 17.00-18.00

Store barn kan i tillegg delta på alle barne- og voksentreninger resten av uka

Små barn (1.-ca 4.klasse):

Torsdag 17.00-18.00