Organisasjonsplan

Organisasjonsplanen skal gi en oversikt over hvordan Haugerud If er organisert og hvilke ansvarsområder/arbeidsfordeling som ligger inn under de ulike rollene i klubben. Den utfyller klubbens lover når det gjelder den praktiske organiseringen av driften av klubben. Organisasjonsplanen ble vedtatt på Haugerud IFs årsmøte 25. mars 2021.

Du kan laste ned hele organisasjonsplanen her.

Slik ser organisasjonskartet for Haugerud IF ut fra 2020: