Organisasjonsplan

Organisasjonsplanen skal gi en oversikt over hvordan Haugerud If er organisert og hvilke ansvarsområder/arbeidsfordeling som ligger inn under de ulike rollene i klubben. Den utfyller klubbens lover når det gjelder den praktiske organiseringen av driften av klubben. Organisasjonsplanen ble vedtatt på Haugerud IFs årsmøte 10.mars 2016.

Slik ser organisasjonskartet for Haugerud IF ut:

Du kan finne og laste ned Haugerud IFs organisasjonsplan her.