Priser for å leie

Her er prisene for å leie klubbhuset til aktiviteter utenom klubben, samt til klubbens egne aktiviteter. Leieprisen for klubbhuset skal nå betales til Vipps 108696 etter avtale med Mona.

Konfirmasjon

Det store rommet i 1. etasje og kjøkkenet

Timesleie i uka (mandag til torsdag): Kr. 300 pr. time

Døgnleie i uka (mandag til torsdag): Kr. 1.800 pr. døgn

Tillegg for vask: kr. 700

Døgnleie i helga eller på helligdager/røde dager (alltid med vask inkludert): Fredag til lørdag eller lørdag til søndag (ett døgn) – Kr. 4.000

(HIFs egne grupper og lag samt styremedlemmer, ledere og trenere i gruppene våre: Kr. 2.700 inkludert vask)

Stort og nytt kjøkken

Hel helg (fredag til søndag) eller to helligdager: Kr. 5.500

(HIFs egne grupper og lag samt styremedlemmer, ledere og trenere i gruppene våre: Kr. 3.200 inkludert vask)

Nyttårsaften: Dobbel leie av prisene ovenfor.

 

Møterom i kjelleren (uten kjøkken)

Timesleie (hele uka): Kr. 200 pr. time

Døgnleie (hele uka): Kr. 1.000 pr. døgn

Tillegg for vask: kr. 450

 

Møterom med prosjektor

Hele huset (Møterom kjeller og hele 1. etasje)

Døgnleie (Fredag til lørdag og lørdag til søndag eller på andre helligdager/røde dager): Kr. 5.000 (med vask)

Fredag til søndag: Kr. 7.500 (inkl. vask)

 

Avbestilling/avlysning

Avbestilling av leie inntil 14 dager før skjer uten kostnad. Ved avbestilling senere enn 14 dager på forhånd betales 50% av leien.

 

Oppsett for møte

Våre egne lag og grupper

Grupper, lag og aktiviteter tilsluttet Haugerud IF bruker møterommet i kjelleren gratis hele uka. Vi kan også bruke møterom og kjøkken i 1. etasje gratis mandag til torsdag.

Begge deler forutsetter at man rydder helt etter seg, slik at rommet er klart til neste bruker. Om nødvendig må vi også dra over golvet med moppen, om det er blitt møkkete.

All bruk av klubbhuset, betalt eller gratis, skal være avtalt med Yvonne eller Dag og lagt inn i bestillingskalenderen. I kalenderen (lenken til høyre) ser du hvilke tider som er ledige og opptatt. Bruk kalenderen for å bestille rom.