Styret i Haugerud IF

Styret i Haugerud IF består av åtte medlemmer valgt av årsmøtet 25. mars 2021; noen for to år, andre for ett år. Det er nyvalg i mars hvert år. Vil du ha kontakt med klubben, klikk "Kontakt HIF" i høyremenyen.

Styreleder: Dag Endal, mobil 911 84 388, e-post dag.endal@gmail.com

Nestleder: Eva Sjue, mobil 988 58 707, e-post eva.sjue@gmail.com

Sekretær: Eva Bakke, mobil 901 07 005, e-post evabakke2@gmail.com

Økonomiansvarlig: Trond Dahl, mobil 922 23 600, e-post trond.dahl@econpartner.no

Styremedlem: Waqas Sarwar, mobil 462 74 646, e-post W.Sarwar@cmcmarkets.com

Styremedlem og ungdomsleder: Monir Rfifi, mobil 994 65 670, e-post Monir-R@live.no

Styremedlem: Monique Nyberget Hiller, mobil 988 70 257 , e-post monique@hillerlyd.no

Styremedlem: Elisa Wiborg, mobil 478 45 855, e-post elisa.wiborg@gmail.com

 

Gruppelederne inngår i det nye Sportsrådet i klubben:

Badminton: Torstein Reistadbakk, mobil 926 31 584, e-post sttorstein@gmail.com

Basketball: Jannis Magulas, mobil 913 59 632, e-post post@oceanking.no

Cricket: Rasab Shazad Ahmad, mobil 980 37 438, e-post Rahmad1981@hotmail.com

Capoeira: Ove-Kenneth Nilsen, mobil 913 35 343, e-post oveaxe@gmail.com

Dans: Laila Svendsen, mobil 934 84 660, e-post svendsen_laila@yahoo.no

Fotball: Thor Olav Tvedt Delgado-Rodriguez, mobil 910 08 666, e-post TOTvedt@live.no

Håndball: Eva Bakke, mobil 901 07 005, e-post evabakke2@gmail.com

Innebandy: Andreas Bränd, mobil 926 25 259, e-post andreas@brandab.se

Orientering: Unni Drage, mobil 452 62 438, e-post t.drage@frisurf.no

Sjakk: Leiv Otto Watne, mobil 402 03 712, e-post l.o.watne@gmail.com

Tennis: Andrew Bolseth, mobil 918 76 946, e-post andrew@bolseth.com

Trim: Harald Marius Svensen, mobil 930 90 994, e-post harald.marius.svensen@klp.no

 

Organisasjonsplan for Haugerud IF – vedtatt på årsmøte 26. mars 2020

Lov for Haugerud IF – vedtatt på årsmøtet 26 mars 2020

Her kan du finne nøkkeldokumenter fra klubben.