Styret i Haugerud IF

Styret i Haugerud IF består av lederne for alle gruppene pluss arbeidsutvalget. Styret blir valgt av årsmøtet i mars hvert år. Vil du ha kontakt med klubben, klikk "Kontakt HIF" i høyremenyen.

Styreleder og AU-medlem: Dag Endal, mobil 911 84 388, e-post dag.endal@gmail.com

Nestleder og AU-medlem: Thomas Dahl, mobil 928 08 774, e-post thomas@empack.no

Sekretær og AU-medlem: Eva Bakke, mobil 901 07 005, e-post eva.bakke@telenor.com

Økonomiansvarlig og AU-medlem: Trond Dahl, mobil 922 23 600, e-post trond.dahl@econpartner.no

AU-medlem: Eva Theodorsen, mobil 483 04 143, e-post eva.theodorsen@evry.no

AU-medlem og ungdomsleder: Monir Rfifi, mobil 994 65 670, e-post Monir-R@live.no

Badminton: Torstein Reistadbakk, mobil 926 31 584, e-post sttorstein@gmail.com

Capoeira: Ove-Kenneth Nilsen, mobil 913 35 343, e-post oveaxe@gmail.com

Cricket: Rasab Shazad Ahmad, mobil 980 37 438, e-post Rahmad1981@hotmail.com

Fotball: Dag Endal, mobil 911 84 388, e-post dag.endal@gmail.com

Håndball: Eva Bakke, mobil 901 07 005, e-post eva.bakke@telenor.com

Innebandy: Andreas Bränd, mobil 926 25 259, e-post andreas@brandab.se

Orientering: Unni Drage, mobil 452 62 438, e-post t.drage@frisurf.no

Sjakk: Leiv Otto Watne, mobil 402 03 712, e-post l.o.watne@gmail.com

Tennis: Andrew Bolseth, mobil 918 76 946, e-post andrew@bolseth.com

Trim: Helene Heger Voldner, mobil 959 04 925, e-post helene.voldner@gmail.com

Organisasjonsplan for Haugerud IF

Lov for Haugerud IF – vedtatt 2016.

Her kan du finne nøkkeldokumenter fra klubben.