Styret i Haugerud IF

Styret i Haugerud IF består av lederne for alle gruppene pluss arbeidsutvalget. Styret blir valgt av årsmøtet i mars hvert år.

Styreleder og AU-medlem: Dag Endal, mobil 911 84 388, e-post dagend@online.no

Nestleder og AU-medlem: Thomas Dahl, mobil 928 08 774, e-post thomas@empack.no

Sekretær og AU-medlem: Eva Bakke, mobil 901 07 005, e-post eva.bakke@telenor.com

Økonomiansvarlig og AU-medlem: Trond Dahl, mobil 922 23 600, e-post trond@eksakt.no

AU-medlem: Eva Theodorsen, mobil 901 07 005, e-post eva.theodorsen@evry.no

Badminton: Øystein Wiborg, mobil 928 97 452, e-post Oystein.wiborg@gmail.com

Cricket: Rasab Shazad Ahmad, mobil 980 37 438, e-post Rahmad1981@hotmail.com

(Fotball: Dag Endal, mobil 911 84 388, e-post dagend@online.no)

(Håndball: Eva Bakke, mobil 901 07 005, e-post eva.bakke@telenor.com)

Innebandy: Andreas Bränd, mobil 926 25 259, e-post andreas@brandab.se

Orientering: Unni Drage, mobil 452 62 438, e-post t.drage@frisurf.no

Sjakk: Mads Aanerud, mobil 971 18 684, e-post Mads.aanerud@getmail.no

Tennis: Andrew Bolseth, mobil 918 76 946, e-post andrew@bolseth.com

Trim: Helene Heger Voldner, mobil 959 04 925, e-post helene.voldner@gmail.com

Organisasjonsplan for Haugerud IF

Lov for Haugerud IF – vedtatt 2016.

Her kan du finne nøkkeldokumenter fra klubben.