Styret for 2018

Verv   Navn   Telefon   Epost
Leder   Andrew Bolseth   918 76 946   andrew@bolseth.com
Baneansvarlig   Arnes Blazevic   951 23 489   arnes055@hotmail.com