Tolv spørsmål om frivillighet

Hva er en frivillig i Haugerud IF?

Det er en person som velger å bruke noe av sin tid til å gjøre oppgaver for Haugerud IF for å bidra til et bedre nærmiljø og å gi aktivitetstilbud til barn, ungdom og voksne.

Hvem kan bli frivillig?

Alle! Det eneste er at du må ha litt tid til overs og ha lyst til å bruke denne tiden til å gjøre noe for andre.

Hvor mye tid må jeg bruke som frivillig?

Det bestemmer du selv. Du kan bruke så mye tid som du er villig til å avse. Du kan få gjøre mer etter hvert hvis du liker det, og du kan trappe ned når du trenger det.

Hvor lenge må jeg være frivillig?

Så lenge du selv vil og har glede av det. Noen frivillige gjør én oppgave én kveld, noen kanskje et skoleår, og andre igjen blir bitt av basillen og bruker år etter år.

Hva slags oppgaver får jeg hvis jeg blir frivillig?

Haugerud IF er et stort og mangfoldig idrettslag, så vi har alle typer oppgaver som må gjøres. Det viktige er å finne noe som passer dine interesser, kunnskaper og ønsker. Her og her kan du se to oversikter over mulighetene. Har du helt spesielle talenter, skal vi finne noe også for deg.

Hvor og når skal man gjøre innsatsen som frivillig?

Det varierer. Noen oppgaver kan du gjøre hjemmefra og når du måtte ha tid og lyst. Andre oppgaver er knyttet til aktiviteter, og da må man være der når det skjer; i hallen, på klubbhuset eller når vi konkurrerer på bortebane.

Må jeg jobbe alene med oppgavene?

Dette kan også tilpasses. Noen oppgaver er slike man kan sitte med på egenhånd og hjemme, om man ønsker det. Andre oppgaver kan gjøres sammen med andre, og noen må gjøres sammen med andre. Ofte er det fellesskapet med andre som gjør frivillig innsats til en hyggelig opplevelse og en berikelse.

Får man betalt som frivillig?

Nei, i utgangspunktet ikke i form av penger. For noen oppgaver er det slik at man får fritak for treningsavgifter for egne barn hvis man stiller som trener eller lagleder. Vi har etter hvert skaffet penger til å lage deltidsjobber for ungdom, men vi forventer samtidig at de som får denne sjansen, også bidra med ubetalt innsats for klubben.

Hva får jeg igjen for å være frivillig?

Mye! Gode opplevelser. Mange nye venner og kjente i nærmiljøet. Hyggelig fellesskap rundt oppgaver. Felles opplevelser med barn og unge på Haugerud og Trosterud. Bedre innsikt i nærmiljøet. Erfaring med nye oppgaver og utfordringer. Attest fra klubben på innsatsen du har gjort. Referanser til jobbsøknader, for eksempel.

Hva må jeg kunne for å være frivillig?

Frivillighet tar utgangspunkt i at du får gjøre noe du behersker og har lyst til.  Det trengs ingen utdannelse eller papirer på kvalifikasjoner. Du kan få bruke evnene du har, samtidig som du kan få prøve på nye utfordringer.

Er det noen opplæring for de frivillige?

Det finnes kurs i regi av klubben og Idrettsforbundet til noen av oppgavene. Andre oppgaver lærer du mens du driver på og med veiledning fra erfarne ledere i klubben.

Hvordan kan jeg bli frivillig i Haugerud IF?

Da kan du fylle inn opplysninger nedenfor og sende inn skjemaet. Eller send en sms til x91184388 og skriv hvem du er og hva du kan tenke deg å bidra med.