Trang start

Det var ikke bare enkelt å komme i gang med et nytt idrettslag på Haugerud. Man måtte gjennom litt krangel med en naboklubb før den nye klubben kunne starte.

Haugerud IF ble stiftet i 1970. Det startet med en idrettskomite som ble opprettet i Haugerud Borettslag, som senere skulle bli til Haugerud IF.

Initiativet til å starte en ny idrettsklubb ved Østmarka møtte umiddelbare reaksjoner fra naboklubben Østmarka IL, som ønsket å stoppe etableringen. Brevet som gjorde et forsøk på å stoppe etableringen av Haugerud IF, kan du lese her: ostmarka-il-brev-til-tillitsmannsutvalget

I Haugerud Nytt ble det offentliggjort et tilsvar til Østmarka IL. Se nedenfor.

Nedenfor finner du litt informasjon om aktivitetene som ble igangsatt i oppstartsfasen, blant andre sosiale arrangement som Rebusløp.