Treningsavgifter Cricket

Medlemskontingenten, kamputgifter og spillelisens sendes ut av HIF og gjelder for kalenderåret.

Spillere i City A dvs 1 div = 3000

Spillere i City B dvs 5 div = 1500

U15 = 1000

U13 = 500