Vaktskifte i Åpen hall – Espen Frøvik ny leder

Det blir mange hyggelige lørdager for ungdom i Haugerudhallen også i 2018, men det blir med ny prosjektleder. Fra 1. januar tar Espen Frøvik overtar ansvaret for prosjektet etter Mai-Britt Andersen som har gjort en mangeårig og stor innsats i hallen.

Hver lørdag de fleste ukene i året, fra klokka seks og utover mot klokka elleve på kvelden, er Haugerudhallen åpen for ungdom som vil møtes og drive med aktiviteter sammen. Det er ingen faste opplegg. Utstyret står klart, og så gjør ungdommene det de har lyst til, enten det er å sitte og prate, slenge i tau, spille bordtennis eller futsal. Mellom 50 og 100 unge møtes på denne måten på lørdagene, og særlig nå som det begynner å bli kaldt og surt å henge ute.

Fra 1. januar 2018 tar Espen Frøvik over som prosjektleder for Åpen hall. Det vil si å ha overordnet styring og ledelse, følge opp og veilede de unge lederne, styre økonomien og holde kontakt med eksterne parter. Ikke minst gjelder dette Oslo idrettskrets, som finansierer Åpen hall-tilbudet gjennom årlige bevilgninger fra posten «Inkludering i idrettslag».

– Dette er et veldig viktig miljøtilbud for ungdom her i nærmiljøet, sier Dag Endal, leder for Haugerud IF. – På en lørdagskveld er det ikke mye annet å finne på for ungdom som vil være sammen i uformelle rammer. Åpen hall har hatt en sterk forebyggende effekt gjennom mange år. Nå skal vi benytte vaktskiftet av prosjektleder til å videreutvikle tilbudet.

Mai-Britt Andersen har gjennom seks år gjort en stor innsats med Åpen hall, men i høst ba hun om avløsning som prosjektleder. Etterfølgeren Espen Frøvik er godt kjent i lokalmiljøet og brenner for gode og trygge oppvekstmiljøer for barn og ungdom. Han har gjennom mange år vært en ildsjel i Haugerud Fotball der han har trent to jentelag. Samtidig er Espen sekretær i fotballstyret og med dette medansvarlig for drift av det store fotballtilbudet som Trosterud og Haugerud har.

Espen, Mai-Britt og Haugerud IF er enige om at vi skal bruke dette lederskiftet til å gjennomgå driften av Åpen hall. Klubben har notert en del tiltak som nå blir gjennomført. Samtidig inviterer Haugerud IF klubbens samarbeidspartnere i lokalmiljøet til å komme med ytterligere forslag til forbedringer. Det er gått ut en slik invitasjon til bydelens etater, politiet på Stovner, skolene i nærmiljøet, Natteravnene og lokale foreninger.

Den praktiske ledelsen av lørdagskveldene i Haugerudhallen er det en gruppe unge, voksne ledere som har. De er en gruppe på rundt 10 ungdommer som har fulgt prosjektet gjennom flere år. Hver lørdag stiller 4-5 av dem opp som ledere i hallen. Ett av tiltakene som nå blir gjennomført, er et kursopplegg for lederne i såkalt gatemegling. Dette gir ungdom redskaper til å løse konflikter på en konstruktiv måte, også kalt «fredsarbeid i fredstid».

Espen og Mai-Britt tar nå også en runde med de unge lederne for å få flere innspill fra dem om hva som kan gjøres for at Åpen hall på lørdagene skal bli et enda bedre sted å være.