Velkommen til klubbens årsmøte 16. mars kl. 19.00

Det er årsmøte i klubben den 16. mars! Kl. 19.00 i samlingssalen på Haugerud skole (ungdomsskolen). Vi skal summere opp det som skjedde i 2022. En bra anledning til å bli bedre kjent med klubben. Og vi skal se framover. Haugerud IF skal videre!

Her er sakliste for årsmøtet. Hvis du klikker på lenkene ved de enkelte sakene, finner du saksdokumentene som årsmøtet skal diskutere.

1.  Åpning av møtet ved styreleder Dag Endal 

2.  Konstituering 

a) Godkjenning av stemmeberettigede.

b) Godkjenning av innkallingen.

c) Godkjenning av sakliste for møtet.

d) Valg av dirigent.

e) Valg av referent.

f)  Valg av to personer til å underskrive protokollen.

3.  Årsberetning – klikk her for å hente ned årsmelding 2022

a) Årsberetning 2022 fra styret, inkludert rapporter om gruppene – her er årsmelding med grafisk design

b) Rapport fra kontrollutvalget – klikk her for å hente ned rapporten

4.  Regnskaper 2022 – klikk her for å hente ned regnskap 2022

a) Klubbens regnskap med underregnskap for grupper og prosjekter

b) Rapport fra revisor – klikk her for å hente ned dokument

5.  Organisasjonsplan for Haugerud IF – klikk her for å hente ned dokumentet

Forslag fra styret til justert versjon

6.    Utviklingsplanen 2020-2025 – klikk her for å hente ned dokumentet

Forslag fra styret

7.    Klubbens sponsorstrategi – orientering

8.    Innsendte forslag og saker. 

Ingen innsendte saker

9.  Kontingent og avgifter – klikk her for å hente ned dokumentet

a) Fastsette medlemskontingent for 2024

b) Gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter til gruppene.

10.  Budsjett for 2023 – klikk her for å hente ned dokument

Forslag fra styret, inkludert fullmaktsvedtak til gruppene

11. Valg – klikk her for å hente ned valgkomiteens innstilling

a) Leder og nestleder

b) Styremedlemmer

c) Revisor

d) Kontrollutvalg

d) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har

representasjonsrett (ISU).

e) Valgkomité

f) Andre verv

12. Avslutning av møtet