Verdier, visjon og virksomhetsidé

Verdigrunnlaget til Haugerud IF skal gjennomsyre alt vi driver med i klubben. Alle som har tilknytning til klubben skal ikke bare etterstrebe det å følge verdiene våre, men virkelig ønske å være med på å skape et idretts- og nærmiljø som er bygget rundt verdigrunnlaget vårt.

Verdigrunnlag: Mangfold – Glede – Forbilder

Mangfold: Klubben skal tilby et bredt spekter av idretts- og trimaktiviteter som er attraktive for medlemmer med ulike interesser og ulike ambisjonsnivåer. Vi skal være en inkluderende møteplass for beboerne i nærområdet, på tvers av alder, kjønn og etnisk, kulturell og religiøs bakgrunn.

Glede: Haugerud IF skal dyrke gleden ved å bruke kroppen og være i bevegelse, gleden ved å drive aktivitet i friluft, gleden ved å spille på lag og oppnå resultater sammen, gleden ved å vise god sportsånd, gleden ved å utvikle sine talenter. Klubben skal legge til rette for at utøvere med spesielle talenter skal kunne nå toppen i sine idretter.

Forbilder: Alle trenger vi forbilder i våre egne liv, og vi kan alle være forbilder for andre. Trenere og ledere i Haugerud IF skal være forbilder for utøverne. Den enkelte utøver i klubben kan være et godt eksempel for sine klubbkamerater. Våre lag og spillere skal være forbilder når det gjelder oppførsel i konkurranser. Og idrettslaget medlemmer skal vise for resten av lokalmiljøet hvordan trening og trim kan gi bedre helse og velvære.

 

 

 

Visjon

Haugerud IF – Setter hele nærmiljøet i bevegelse

Visjonen vår er hva vi som klubb skal strekke oss etter og hvordan vi ønsker at klubben skal se ut i fremtiden. Visjonen vår er grunnpilaren i det arbeidet og innsatsen alle i klubben gjør hver dag. For at visjonen vår skal kunne bli en realitet er det viktig å jobbe etter verdiene våre om å skape mangfold, glede og være et godt forbilde. På denne måten skaper vi et positivt klima i klubben som flere ønsker å være med på, som igjen aktiviserer en større del av nærmiljøet vårt og skaper større idrettsglede.

Profilering
Årsmøtet har vedtatt verdidokumentet for Haugerud IF, og dette dokumentet forplikter alle grupper, ledere og medlemmer i klubben. Gruppene skal bidra til å bekjentgjøre og forankre klubbens verdier i egen virksomhet og blant egne ledere og utøvere.

Alle gruppene skal bidra til å gjøre hele klubben kjent og respektert; gjennom den sportslige aktiviteten, PR-virksomhet, profilering med klær og utstyr osv.

Virksomhetsidé
Haugerud IF sin virksomhetsidé: Haugerud IF skaper allsidig idrettsglede, er en synlig klubb i nærmiljøet og fremmer sosiale nettverk, aktivitet og frivillighet. Det er denne ideen klubben vår i all hovedsak skal arbeide med. Virksomhetsideen definerer hva som er det spesielle eller unike med vår klubb og den aktiviteten vi har valgt. Den forteller hva vi tilbyr som gjør at folk foretrekker oss i stedet for andre klubber.

Visjonen, verdiene og virksomhetsideen er rettledende for alle medlemmer, tillitsvalgte, trenere og støtteapparatet. Dette er utgangspunktet for det vi skal skape sammen, hvordan vi skal fremstå, og hva vi skal drive på med.