Årsmøte i badmintongruppa 6. mars

Velkommen til årsmøte i badmintongruppa torsdag 6 mars kl 1800-1915 på Oppsal Arena. Tid og sted er lagt til en av treningene hvor mange er på Oppsal uansett. Det blir i tradisjonens tro også litt kaffe og noe å bite i.

Dagsorden til årsmøtet

  1. Åpning og godkjenning av dagsorden
  2. Valg av dirigent og referent
  3. Gruppestyrets årsberetning for 2013
  4. Regnskap for 2013 med kommentarer
  5. Valg av gruppestyre
  6. Avslutning

To av styremedlemmene tar ikke gjenvalg slik at vi ønsker et nytt medlem fra foreldrene til ungdomsspillerne og et medlem fra voksengruppa. 

Les årsberetningen  på hjemmesiden med følgende link: 

http://www.haugerudif.no/no/badminton/arkiv/arsrapporter/

Her finnes også de siste års beretninger. Årets regnskap vil bli ettersendt i egen mail.  

Hjertelig velkommen til årsmøte. 

 

Hilsen

Styret i badmintongruppa