Årsmøte i Haugerud IF – 10. mars 2016 – sakspapirene klare

Vi inviterer alle Haugerud IFs venner til årsmøtet 2016. Datoen er torsdag 10. mars, og tidspunktet blir kl. 19.00. Klubbhuset, som vanlig. Fra kl 18 holder vi åpent hus for alle som vil ha vafler og kaffe og se den nye og flotte storstua vår. Her finner du mange av sakspapirene.

På 2016-årsmøtet blir det flere store og viktige saker for klubbens framtid, i tillegg til de faste årsmøtesakene. Vi har gjennomført en serie med tre framtidsverksteder for klubben høsten 2015. Der har vi spurt og fantasert: Hvordan ønsker vi at Haugerud IF skal se ut i 2020?

Resultatet har blitt noen dokumenter som legges fram for årsmøtet, der klubbens verdier, mål og virksomhetsidé er definert. Det legges også fram et forslag til utviklingsplan. Her foreslår styret et mål om at klubben skal bli større og bedre innen 2020, konkretisert til en medlemsøkning fra 800 i dag til 1.200 om fire år. Dette skal vi klare ved å tilby nye aktiviteter til nye målgrupper, pluss øke kvaliteten på aktivitetene vi har.

Vi inviterer til åpent hus i timen før årsmøtet starter. Fra kl 18 står vafler, kaffe og te klare for alle som har lyst til å se hvordan klubbhuset er blitt etter at vi nå har pusset opp hele 1.etasjen. Vi kjører vaffeljernet alt vi klarer.

Sakspapirer til årsmøtet 2016

Her legger vi ut sakspapirer etter hvert som de blir klare:

Innkalling og sakliste

Sak 3/2016 Årsmelding 2015

Sak 4/2016 Regnskaper 2015

Sak 5/2016 Verdidokument for Haugerud IF

Sak 6/2016 Revisjon av lov for Haugerud IF

Sak 6/2016 Forslag til ny lov

Sak 7/2016 Organisasjonsplan for klubben

Sak 8/2016 Saksnotat om utviklingsplanen

Sak 8/2016 Utviklingsplan 2020

Sak9/2016 Budsjett for 2016

Sak 10/2016 Kontingent og treningsavgifter

Bli med å diskutere Haugerud IFs framtid 10. mars! Alle er velkomne på årsmøtet i klubben; medlemmer, foresatte og alle våre venner. Alle som vil, skal få komme til orde. Stemmerett gjelder for dem som er medlem og har betalt kontingent.

Klubbhuset forfra 540p.jpg